Térképtörténeti Közlemények

A Földabrosz-blog anyagainak felhasználásával egy új – online – formátumú térképtörténeti évkönyvet hoztunk létre. Ez lényegében a blogon is megjelenő írásokat tartalmazza bővebb és szerkesztett formában, a tudományos publikációk tartalmi és formai kívánalmainak megfelelően. Az évkönyv nem egyszerűen csak komolyabb megjelenési formát kölcsönöz a tartalomnak, hanem mint jegyzett publikálási lehetőséget, jelentős ösztönzésnek szánjuk a társintézményekben dolgozó és térképtörténettel (is) foglalkozó munkatársak számára.

A térképtörténet iránt érdeklődők szűk bázisa nem teszi lehetővé több specializált kiadvány létezését, ezért terveink szerint ez a periodika egyszerre ismeretterjesztő, tudományos-ismeretterjesztő és tudományos évkönyv.

A kötet, kihasználva az online megjelenés előnyeit, minden év elején megkapja a formai kereteket, amelyet az év során folyamatosan, a beérkező és publikált blogbejegyzésekkel párhuzamosan töltünk fel. Így az ismeretterjesztő blogbejegyzés mellett máris olvasható és hivatkozható a tudományos szakcikk is!

A Térképtörténeti Közlemények első körben teret ad a szakmai anyagoknak, majd – reményeink szerint – ekörül olyan szakmai műhely jöhet létre, ami akár önálló civil szervezetként (alapítvány) folytathatná működését. Egy ilyen távlatokkal kecsegtető kezdeményezés tehát biztosíthatná a térképtörténeti kutatás bázisát, de továbbmenve, támogatók bevonásával akár a gyűjtemény fejlesztése, anyagi eszközeinek bővítése is szóba kerülhet.

Térképtörténeti Közlemények 2016

Térképtörténeti Közlemények
az Országos Széchényi Könyvtár Térképtárának évkönyve

Főszerkesztő: Pászti László

Cím és elérhetőség:
Országos Széchényi Könyvtár, Térképtár
1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6.
email: terkep@oszk.hu
telefon: (+36-1) 22 43 700
fax: (+36-1) 20 20 804

Megjelenik évente, indulási év 2016.

A kiadásért felel az Országos Széchényi Könyvtár fõigazgatója.

© OSZK