Samu Botond - 2024. március 15.

Térképtárunk számos, az 1848-49-es forradalommal és szabadságharccal kapcsolatos dokumentumot őriz. Ezek a térképek nem feltétlenül csak hadi, hanem társadalmi és politikai eseményekkel is foglalkoztak. Az alábbi blogbejegyzésben utóbbiak közül szeretnénk bemutatni egy sok szempontból rendhagyó darabot, egy karikatúra térképet, ami többféleképpen is tükröt állít a korabeli események és a valóság elé.

Derzsenyi Dávid - 2023. december 29.

Karácsonykor és húsvétkor a pápa – Róma püspöke – a hagyomány szerint urbi et orbi áldást ad. A Róma városának és a földkerekség egészének adott apostoli áldás egy régi latin nyelvű figura ethimologicá-t rejt magában, amely rokon szótövekkel egyszerre utal Róma városi és világbirodalmi státuszára. E blogbejegyzésünket egy Róma városát megjelenítő térképnek szenteltük, különös figyelemmel a reneszánsz és kora újkori kartográfia történelmi, időbeli vonatkozásaira.

Derzsenyi Dávid - 2023. november 17.

Az alábbi blogbejegyzésünkben egy olyan New York-térképet mutatunk be, melynek a hátoldalára ragasztva egy országgyűlési választási szavazólap töredékes részletét találjuk, rajta a Magyar Kommunista Párt „nagy nevei”, Rákosi, Rajk, Gerő, Kádár, Kossa olvashatók.

Derzsenyi Dávid - 2023. szeptember 15.

Szeptember 8. az írástudatlanság elleni küzdelem világnapja. A könyvtáraknak kiemelt szerepe van az olvasás népszerűsítésében, ennek a küldetésnek egy lenyomatát mutatjuk be alábbi blogbejegyzésünkben egy 20. századi eleji különleges amerikai térkép példáján keresztül.

Derzsenyi Dávid - 2023. június 15.

Az Országos Széchényi Könyvtár térképtári állományának revíziója során figyeltünk fel egy 20. század eleji, albánok lakta területeket ábrázoló térképre, amely igen érdekes esettanulmányként szolgál a térképek egy ritkán előforduló, különleges készítési és használati módjára. Nagyhatalmi törekvések és egyéni ambíciók is meghúzódnak e különös kartográfiai dokumentum készítése mögött.

Sánta Péter - 2023. január 13.

Franz Raffelsperger postai hivatalnok és geográfus 19. század eleji, postai társasutazást bemutató írói munkássága, valamint időléptékes térképei korábban elkerülték a kutatói figyelmet. A térképek betekintést nyújtanak a Habsburg Birodalom postai útvonalhálózatába és szemléltetik két adott város közötti távolság időbeli mértékét. Ezek révén a korabeli utazóközönség előre tájékozódhatott a vállalt út időtartalmáról és tervezett utazásának körülményeiről.
Folytatjuk a jelenleg is zajló kutatás eredményeiről szóló, korábbi bejegyzést.

Sánta Péter - 2022. december 23.

Franz Raffelsperger postai hivatalnok és geográfus 19. század eleji, postai társasutazást bemutató írói munkássága, valamint időléptékes térképei korábban elkerülték a kutatói figyelmet. A térképek betekintést nyújtanak a Habsburg Birodalom postai útvonalhálózatába és szemléltetik két adott város közötti távolság időbeli mértékét. Ezek révén a korabeli utazóközönség előre tájékozódhatott a vállalt út időtartalmáról és tervezett utazásának körülményeiről.

A jelenleg is zajló kutatás eredményei e bejegyzésben és hamarosan megjelenő folytatásában olvashatók.

Térképtár - 2022. december 22.

A Magyar Corvin-lánc Testület kiadásában, az Aranybulla kibocsátásának 800. évfordulója emlékére megjelent A középkori Magyarország településatlasza.
A kötet Lelkes György középkori helynév-gyűjteménye alapján, 2018 és 2022 között készült, a Klinghammer István által vezetett szerkesztőbizottság irányítása alatt, mintegy félszáz közreműködő részvételével.

Bartos-Elekes Zsombor - 2022. szeptember 16.

A budapesti Egyetemi Könyvtár Hevenesi-gyűjteményében találhatók Magyarország és Erdély legkorábbi, 17. század végi megyetérképei. A sorozatból egy lap hiányzott: Pozsony vármegye térképe. Ezt a hiányzó megyetérképet sikerült azonosítani Esztergomban, ezáltal teljes lett a térképsorozat.

Térképtár - 2021. május 28.

Nyugat-Ausztrália 1980-ban megjelent bányászati térképén Andrew Mensaros, Ausztrália első magyar származású miniszterének neve olvasható. Az igényesen kivitelezett mű az ő rendelkezése nyomán jelent meg és azt példázza, hogy egy távoli országban készült térkép magyar vonatkozása olykor a közreadó döntéshozó személyét is jelentheti.