Földabrosz

A Földabrosz blog célja egy olyan térképtörténeti alkotó műhely létrehozása, amely az Országos Széchényi Könyvtár Térképtárával kapcsolatos híreket, eseményeket, a szakmai tevékenység eredményeit ismerteti az érdeklődők szélesebb körével. Továbbá olyan fórumot kívánunk biztosítani a térképtörténet művelői számára, ahol a szerzők mind kisebb kartobibliográfiai írásaikat, mind nagyobb terjedelmű tanulmányaikat rendszeresen közzétehetik. Mindennek hozadékaként azt is reméljük, hogy a régi térképek világa idővel a blogot rendszeresen látogatók mindennapjainak kellemes időtöltésévé és hasznot hozó részévé válhat.

A térképtörténetet tágabban értelmezve, a közelmúlt történelmével foglalkozó írásokat is szeretnénk közölni, akár ma is működő kiadók tevékenységéhez, a kiadók eddigi történetéhez kapcsolódó írások formájában és szívesen nyújtunk teret szakmai eszmecseréknek és vitáknak.