Földabrosz

A Földabrosz blog indításával célunk egy olyan térképtörténeti alkotó műhely létrehozása, amely a Térképtárunkkal kapcsolatos híreket, eseményeket, a szakmai tevékenység eredményeit ismerteti meg az érdeklődők szélesebb körével. Továbbá fórumot kívánunk biztosítani a térképtörténet művelői számára, ahol a szerzők mind kisebb kartobibliográfiai írásaikat, mind nagyobb lélegzetű tanulmányaikat rendszeresen közzétehetik. Mindennek hozadékaként azt is reméljük, a régi térképek világa idővel a blogot rendszeresen látogatók mindennapjainak kellemes időtöltésévé és hasznot hozó részévé válhat.

A most útjára bocsátott Földabrosz című blog abból a célból jött létre, hogy

 • a térképtári híreket és eseményeket rövid, tömör formában ismertesse;
 • a mindennapi bibliográfiai feldolgozás során elért kartobibliográfiai eredmények közlésének helyet adjon;
 • befogad minden más, leginkább a magyar térképtörténettel kapcsolatos adatot és tudományos írást;
 • a térképkultúrát és a térképhasználatot népszerűsítse;
 • térképtörténeti fogalmakat tisztázza (földrajzi nevek, térképtematika stb.);
 • ismeretterjesztő céllal rendszeres megjelenést biztosítson kis „színes” hírek számára (pl. a „hónap térképe” vagy éppen az anyag vizualitását kiemelendő tematikus válogatásokat mutatna be: irányrózsák, hadi jelvények, hajók, állatok, viseletek stb.)

A blogon tesszük közzé a térképtári aktualitásokat: kiállításokat, vételeket/ajándékokat és a napi munka hozadékaként összegyűlt kutatási eredményeket (mint pl. kiadástörténet, szerzők/kiadók és térképvariánsok bemutatása).

A térképtörténetet tágabban értelmezve, a közelmúlt történelmével foglalkozó írásokat is szeretnénk közölni, akár ma is működő kiadók tevékenységéhez, a kiadók eddigi történetéhez kapcsolódó írások formájában.

Végül szívesen adunk teret szakmai megbeszéléseknek, eszmecseréknek, vitáknak.

A Földabrosz blog az alábbi használói kört (a csupán olvasókat és az aktívan résztvevőket egyaránt) célozza meg:

 • térképgyűjtők;
 • közgyűjtemények (könyvtárak, levéltárak és múzeumok és minden más, térképgyűjteménnyel rendelkező intézmények) munkatársai;
 • térképészek, térképkiadók;
 • oktatásban résztvevők (a tanárok és a diákok aktív közreműködésével);
 • a tudománytörténet és a történelem iránt érdeklődők;
 • helytörténettel, családtörténettel foglalkozók;
 • és természetesen mindenki más, aki térképet használ, akit megragadnak a régi térképek szépségei.