első katonai felmérés

Polgári és katonai felmérés II. József korában

Az Osztrák Birodalom első katonai felmérésének (1763–1787) 1:28.800 méretarányú szelvényei kéziratos, saját korukban titkos térképek voltak, hasonlóan a felmérési szelvények alapján készített kisebb méretarányú szelvények többségéhez, így a 18. század végi, 19. század eleji polgári kartográfiára csak igen kis hatással lehettek.