Magyarország

Karacs Ferenc Magyar országnak […] közönséges táblája című művének kiadásváltozatai 1813 után

1813-ban jelent meg Karacs Ferenc (1770–1838) MAGYAR ORSZÁGNAK ÉS A’ HOZZÁ KAPTSOLTATOTT HORVÁTH, és TÓTH ORSZÁGOKNAK, ’s HATÁRŐRZŐ KATONAI VIDÉKEKNEK, nem külömben AZ ERDÉLYI NAGY FEJEDELEMSÉGNEK Vármegyékre és Szabad Kerületekre osztatott ’s a’ leg jobb Mappák szerént készittetett KÖZÖNSÉGES TÁBLÁJA című műve. Ezen kívül a szakirodalom a térképnek egy évszám nélküli változatlan tartalmú állapotát tartja számon. (Atlas Hungaricus, Karacs 7a és 7b).

A földadórendező bizottmányok által használt országtérképek

A földadórendező bizottmányok 1850–1855 között több, korábban megjelent és újonnan kiadott országtérképeket használtak mindennapi munkájuk során. Ezekre többek között a földadó-kataszteri igazgatóság tájékoztatásakor, az adóigazgatási egységek kialakításakor, a konkretuális felmérés megszervezésekor volt szükségük.

Luigi Ferdinando Marsigli - Fordulat Magyarország térképi ábrázolástörténetében

A 17. század végi törökellenes felszabadító háború éveiben először nyílt lehetőség az ország térképi ábrázolásának megújítására. A korábbi évszázadok térképeinek hibáit, pontatlanságát már a kortársak is világosan látták. Az ország térképi képének megreformálását lényegében két kiválóságnak, Luigi Ferdinando Marsiglinek (1658–1730) és Johann Christoph Müllernek köszönhetjük. Munkájuk eredményeképpen az országról megalkotott új térképek, mindenekelőtt az először 1726-ban nyomtatásban is megjelent Duna-térkép új korszakot nyitott a hazai térképészet történetében.