Nyárádi Anna

Egy uradalmi mérnök József-napi ajándéka

A 18. században főurakat és egyházi méltóságokat névnapjukon gyakran köszöntöttek az alkalomra íródott verssel vagy zeneművel, de arra is ismerünk példát, hogy műalkotásnak beillő atlasszal. Ilyen névnapi tiszteletadásként készített atlaszművel kedveskedett kenyéradójának, Batthyány József hercegprímásnak az 1780-90-es években érseki uradalmi mérnökeként tevékenykedő, egykori pálos szerzetes, a magyar erdőgazdálkodás úttörője, Mak Domonkos.
Az 1790-ben készült atlaszt ma a magyar nemzeti könyvtár kézirattára őrzi. Bejegyzésünk a művet középpontba állító kutatás előzetes eredményeit ismerteti.

Eltűnt helynevek nyomában 1. A Pataházi-sziget (Cserebogár-sziget)

A történelem során nem csupán települések tűntek, tűnhetnek el, hanem földrajzi képződmények és velük együtt nevük is. Pataháza és a Pataházi-sziget története mindkét esetre példa. Az előbbi Győr részévé válva szűnt meg önálló településként létezni, az utóbbi a Mosoni-Duna-ág szabályozása nyomán tűnt el, de nevüket és emléküket régi térképek őrzik.