Schmidt Anikó - 2018. január 16.

A neves oszmán kartográfus, Piri reisz (kb. 1465–1554) főműve, a Kitáb-i bahrije (Tengerek könyve) második, bővített változata 1525-re készült el azzal a céllal, hogy felkeltse a szultán érdeklődését a „tenger tudománya” és a „hajózás művészete iránt”. A főként Mediterráneumra fókuszáló kötet minden fejezete egy–egy szigetet vagy kisebb szárazföldi egységet ír le nagy részletességgel, egyúttal olyan alapos hajózási útmutatót adva, amely teljesen lefedte egy 16. századi flotta minden szükségletét.  A mű tehát alkalmas volt arra, hogy segítse az Oszmán Birodalom földközi-tengeri hódításait.

Lovra Éva - 2018. január 08.

Az 1906-ban készített, és az Országos Széchényi Könyvtár Térképtárában található Pozsony sz. kir. város átnézeti térképe és városbővítési terve jelentős mérföldkő Pozsony modern várostervezésének történetében. A terv vizsgálata és az általa elindított kutatás megdöntötte azt az elfogadott vélekedést, miszerint Pozsony modern várostervezésének kezdetei az 1930-as évekre tehetők.

Oláh Krisztina - 2018. január 03.

Mindennek vége lesz egyszer...csillag(tér)kép-történeti cikksorozatunk befejező végéhez ért. Utolsó cikkünkben bemutatjuk, hogy mi történt a 18. századtól egészen a hivatalos szabályozásig.

Oláh Krisztina - 2017. december 20.

Ünnepi jókívánságok olvasóinknak és szerzőinknek!

 

Dr. Klinghammer István - 2017. december 19.

November 28-án jó hangulatban és családias légkörben megtartottuk évkönyvünk, a Térképtörténeti Közlemények első számának bemutatóját. Ennek kapcsán Klinghammer István tanár úr egy egyedülálló tudománytörténeti felvezetést adott elő, egy magyar térképtörténet-történeti vázlatot. Ennek a szerkesztett változatát adjuk most közre.

Oláh Krisztina - 2017. december 18.

Folytatódik a csillag(tér)kép-történeti cikksorozat, a déli égbolt telepesei után a csillagképalkotás virágkorát mutatjuk be soron következő cikkünkben.

Pászti László - 2017. december 11.

Pályázati felhívás!

Oláh Krisztina - 2017. december 11.

Folytatódik a csillag(tér)kép-történeti cikksorozat, a korai csillagképalkotók után a déli égbolt telepeseivel folytatjuk.

Korányi G. Tamás - 2017. december 04.

Folytatódik Brentán Károly nagyméretű Dél-Amerika térképének bemutatása, mely szerencsére nem kallódott el. A térképet a jezsuita renddel szoros kapcsolatban álló, a megelőző két évtizedben már több dél-amerikai jezsuita térképet is kiadó Giovanni Petroschi (1700 k.–1766) jelentette meg.

Oláh Krisztina - 2017. november 28.

A csillagok, csillagképek ábrázolása a régmúlttól napjainkig igen nagy fejlődésen ment keresztül éppúgy, mint a Föld ábrázolása. E fejlődés szorosan összefügg a hozzá kapcsolódó technológia és háttértudomány fejlődésével és a csillagászati tudomány jeles képviselőinek újító, néha átíró munkájával is. Cikksorozatunk történeti áttekintést nyújt erről a folyamatról.