Egy itáliai klasszikus a 15. századból. Grazioso Benincasa hajózási atlasza az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában

Az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában megtekinthető az itáliai portolán kartográfia egyik gyöngyszeme, Grazioso Benincasa (1400 körül–1482 után) velencei térképkészítő mester 1474-ben készített tengerhajózási atlasza (Fol. Ital. 8.). A látszólag egyszerű térképrajzolat nagy térképtörténeti jelentőséggel bír, hiszen abban az időben készült, amikor a térképek leginkább vallási allegóriákat jelenítettek meg, miközben az embert körülvevő környezet valósághű, valóságot közelítő ábrázolására még nem mutatkozott jelentős társadalmi igény. A Benincasáéhoz hasonló hajózási atlaszok a Földközi-tengert járó hajók kapitányai és navigátorai számára készültek abból a célból, hogy a partok közelében haladva megkönnyítsék a tájékozódást.

Grazioso Benincasa kora egyik kiemelkedő térképkészítő mestere volt. Anconában született, és sokáig hajókapitányként maga is a Földközi-tengert és a Fekete-tengert járta, ám egy kalóztámadás után, amelyben elvesztette a hajóját, áttért a térképkészítésre. Velencébe költözött, ahol további élete nagy részét töltötte, és a legtöbb munkája is ebben a városban készült.

Az OSZK-ban őrzött példány a jelenleg Benincasának tulajdonítható 19 atlasz egyike. Öt oldalpáron mutatja a Földközi-tenger partvonalát, egyen a Fekete-tenger is látható, a hatodikon pedig Nyugat-Afrika partvonala látható kb. a libériai Bors-partig. Ez igen fontos adat, hiszen a korabeli műveken többnyire csak a Bojador-fokig rajzolták meg ezt a területet. Az atlasz kiváló minőségben maradt fenn. A feliratok tökéletesen olvashatók, a rajzolatok sehol sem mosódtak el. Ebből arra lehet következtetni, hogy ez a könyv, társaival ellentétben, nem hajóra, hanem már a kezdet kezdetén könyvtárba került. Szerencsére az elmúlt évszázadok során mindig vigyáztak rá, így szinte teljes mértékben megőrizte eredeti formáját.

Itáliát és a görög szigetvilágot ábrázoló oldalpár Grazioso Benincasa hajózási atlaszában (1474). A térképlapot keletre tájolva kötötték könyvbe, így a cím a bal oldalon, a lap szélén látható. (OSZK Kézirattár, Fol. Ital. 8)

A miniatúrával ábrázolt Velence és környéke. Benincasa atlaszában ez az egyetlen díszítő elem. A településnevek megírása a partvonalat követi, olvasásukhoz a térképet (itt az egész atlaszt) el kell forgatni.

 A Kanári-szigetek és a Bojador-fok környéke.