Térképészeti intézetek, partnereink

TÁMOGATÓINK


ESRI Magyarország Kft.

Az 1989-ben alapított GDiEsri Magyarország Kft. vegyes tulajdonú társaság, melynek célja és alapvető feladata a GIS szoftverek világpiacán vezető Esri termékeinek és kultúrájának magyarországi terjesztése. Cégünk az Esri kizárólagos magyarországi disztribútora, a nemzetközi GDicsoport tagja. Az GDiEsri Magyarország Kft. a térinformatika (GIS) területén nyújt komplex szolgáltatásokat, vállalkozva a határterületi és rendszerintegrációs projektek megvalósítására is. A cég profiljába tartozik minden olyan tevékenység, ami a térinformatikához, illetve az Esri termékeihez kapcsolódik, beleértve a kereskedelmi, szoftvertámogatási, oktatási (általános és speciális), rendszerelemzési, rendszerfejlesztési, adatbázis építési – térkép és alapadat előállítás is – területeket. A GDiEsri Magyarország Kft. célja, hogy Magyarországon olyan világszínvonalú GIS szoftverrendszereket és irányítási modelleket építsen ki, amelyek megkönnyítik, hatékonyabbá, szervezettebbé teszik a felhasználók tevékenységét, többek között műszaki, környezetvédelmi, egészségügyi, területhasznosítási, marketing, befektetési, kockázatelemzési, pénzügyi elemzési témakörökben. Az ügyfelek igényei szerint kialakított alkalmazásaink a térképalapú döntéstámogató rendszerektől a különböző műszaki információs rendszereken keresztül a bonyolult lekérdező és jelentés készítő rendszerekig, az információtechnológia számos területén megtalálhatóak.


EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK


ELTE – Térképtudományi és Geoinformatikai Intézet

A polgári térképészet tudományának oktatása 1953-ban, az ELTE Természettudományi Karán létrehozott Térképtudományi Tanszéken kezdődött. 2003-ban az eredeti oktatási és kutatási profil a geoinformatikai szakterület integrálásával jelentősen átalakult, emiatt a tanszék az egyetem Informatikai Karára került. Kutatási területek: elméleti kartográfia, tematikus kartográfia, térképészeti matematika, térinformatikai alkalmazásfejlesztés és rendszerépítés, 3D modellezés. A tanszék munkáját szakkönyvtár és egy 12 000 tételből álló térképgyűjtemény segíti. A Bologna-rendszer bevezetése óta a térképészképzés két részből áll: alapszakon a földtudományi alapképzésben térképészet-geoinformatika szakirányként választható, amelyet térképész mesterszak követ. A térképészet doktori képzés keretében eddig 42-en szereztek tudományos fokozatot. 


BME – Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék

A több mint kétszáz éves múltra visszatekintő Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a hazai és nemzetközi műszaki felsőoktatás fellegvára. A BME Építőmérnöki Kar Fotogrammetria és Térinformatika Tanszéke, a BME tradícióihoz híven, a tanszék által művelt szakterületek területén folyó oktatás, kutatás, innováció meghatározó intézménye. A Tanszék szakmai kollektívája - megtámogatva a PhD hallgatók innovatív csapatával - megfelelő választ ad a kor elvárásaira és a csúcs technológiák által generált egyre növekvő kihívásokra. A Tanszék tevékenysége öt alapvető területre fókuszál: térinformatika, fotogrammetria és távérzékelés, kartográfia, topográfia és építőmérnöki informatika. Ezen szakterületeken folyó interdiszciplináris kutatás szorosan kapcsolódik az építőmérnöki tervezés és létesítmény menedzsment területéhez és a természeti környezettel való felelős gazdálkodáshoz.


Babeş–Bolyai Tudományegyetem – Magyar Földrajzi Intézet (Kolozsvár)

A kolozsvári egyetemen 1874 óta működik (megszakításokkal) magyarul geográfusképzés. Jelenleg magyar nyelven három alapszak (BSc) és egy mesterszak (MSc) működik: az előbbiek a földrajz, a turizmus és a területfejlesztés; az utóbbi a turizmus és területi fejlődés nevet viseli. A hallgatók alap- és mesterszakon is tanulnak térképészetet és térinformatikát.


Debreceni Egyetem – Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék

A Debreceni Egyetem Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszéke alapvetően két fontosabb földrajzos irányzatot vezet. Egyrészt a klasszikus természetföldrajz részeként vízföldrajzi, széleróziós, és geomorfológiai kutatások keretében vizsgálják a természetközeli és épített környezetet, másrészt a geoinformatika debreceni oktatási központjaként tanszékük gondozza e modern szakiránnyal kapcsolatos kutatásokat és oktatási tevékenységet. Geoinformatikai vizsgálataik főként multi-és hiperspektrális, LiDAR, valamint fotogrammetria-alapú adatbázisokon nyugszanak, és erősen kapcsolódnak a geostatisztikához is.
Oktatási tevékenységük keretében mind BSc., mind pedig MSc. képzésben van geoinformatika specializációjuk, doktoranduszaik száma pedig folyamatosan 6-8 fő.


Óbudai Egyetem – Geoinformatikai Intézet

Székesfehérvár neve nemcsak királyi városként ismert, de 1962 óta a földmérőmérnök képzéssel is összekapcsolódik. A Pirosalma utcai "GEO" szervezetileg több változást élt át, hosszú ideig a soproni egyetemhez tartozott, jelenleg Geoinformatikai Intézetként működik az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karának részeként. Mivel a kezdetektől az ún. "állami földmérés" számára képeztek elsősorban szakembereket (a jelenlegi alapszak elnevezéssel földmérő és földrendező mérnököket), az itt végzettek elsősorban a nagyméretarányú térképkészítésben erősek. A gyakorlatias képzés, a szakma új eredményeivel való lépéstartás ugyancsak fontos ismérve az intézménynek, így ma a térinformatika, a távérzékelés, a mérnökgeodézia, a digitális adatgyűjtési technológiák oktatása került előtérbe.


TÁRSINTÉZETEK


Cholnoky Jenő Térképtár (Kolozsvár)

A kolozsvári egyetem földrajzi gyűjteménytárát 1895-ben alapították, ennek részeként a térképtárat leginkább Cholnoky Jenő építette ki 1919-ig. A gyűjtemény, illetve annak egy része, több évtizedes kallódás után 2001-ben került a felszínre, jelenleg a Cholnoky Jenő Földrajzi Társaság kezeli a BBTE Földrajz Karának épületében. A térképtár közel 7000 tételből áll, amelyekből a fontosabbak böngészhetőek honlapjukon. A gyűjtemény gerincét osztrák és magyar topográfiai térképek, általános és tematikus térképek és atlaszok alkotják, a 17. századtól a 20. század közepéig, leginkább a Kárpát-medencéről.


HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum – Hadtörténeti Térképtár

A Hadtörténeti Térképtár anyagának gerincét a bécsi Hadilevéltárból (Kriegsarchiv) az első világháború után a m. kir. Hadtörténelmi Levéltárba került, Magyarországot megillető mintegy 50.000 darabból és a m. kir. Állami Térképészet (később Honvéd Térképészeti Intézet) mintegy 60.000 darabból álló gyűjteménye alkotja. Nagyságát tekintve az ország legnagyobb ilyen jellegű közgyűjteménye, közel 500.000 egyedi és sorozattérkép, atlasz, dombormű, szakkönyv, szakfolyóirat, légi fénykép stb. áll a kutatók rendelkezésére.


HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Az intézmény tevékenységi köre: Digitális és analóg térképek készítése a terepi felméréstől a nyomdai színre bontásig. Légifényképek, űrfelvételek feldolgozása, kiértékelése. Topográfiai munkák végzése. Térinformatikai adatbázisok létrehozása.
Termékei: Topográfiai térképek, légiforgalmi térképek, dombortérképek, fakszimile térképek, fali- és munkatérképek


Lechner Tudásközpont

A Lechner Tudásközpont és a BFKH Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztályának összeolvadásával olyan kormányzati háttérintézmény jön létre, amely integrálja az ingatlan-nyilvántartás, az építésügy, a területi tervezés, a térképészet és a távérzékelés feladatait, szakértőgárdáját és adatbázisait. 2019. április 1-től a Lechner Tudásközpont viszi tovább Budapest Főváros Kormányhivatalának (BFKH) földmérési, térinformatikai és távérzékelési szakmai tevékenységeit. A Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály (FTFF) ingatlan-nyilvántartási és térképészeti feladatait, valamint személyi és infrastrukturális kapacitásait integráló, építésügyi szakmai háttérintézet így mostantól ellátja a földmérési és térképészeti államigazgatási feladatokat is, és egy szervezetként, hatékonyabban végezheti a vonatkozó országos alapfeladatokat, valamint viheti a téradatokat érintő projektjeit.


Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság

A Társaság a földmérés, a földügy, a térképészet, a fotogrammetria és távérzékelés, a térinformatika, valamint a kapcsolódó területek mindazon szakembereit tömöríti, akik e szakmai-tudományos társadalmi szervezet keretein belül a Társaság céljai megvalósításáért tenni kívánnak.

Célja és feladata az előző szakterületeken a tudományok és tudományágak fejlődésének elősegítése, a technikai haladás előmozdítása, a műszaki színvonal emelése, a szakmai műveltség terjesztése, a szakemberek szakmai, társadalmi tevékenységének szervezése, összefogása, a szakmai, tudományos, közéleti együttműködésük előmozdítása.


Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

A Szolgálat 2017. július 1-én jött létre a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, valamint a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet egyesítésével. Az MBFSZ a bányászati szakigazgatás és a geológiai – geofizikai szolgálatok tradícióira támaszkodó, a 21. század igényeinek megfelelő tudással, képességekkel és működéssel rendelkező, a társadalom és az Állam számára ügyfélközpontú modern bányászati és földtani szolgálat, mely biztosítja szakterületén belül a kiegyensúlyozottságot, versenyképességet és a fenntarthatóságot; elősegíti az ellátásbiztonságot, valamint gazdálkodik a természeti erőforrásokkal az állami érdekekkel és a társadalom igényével összhangban. Mindemellett a szolgálat tevékenységének fontos része a tudományos kutatómunka a földtan, geofizika, bányászat, illetve a klímapolitika területén.