Kiegészítés a Lipszky-térképek és feldolgozásaik jegyzékéhez 5. A „Society for the Diffusion of Useful Knowledge” Osztrák Birodalom-térképei

A „Society for the Diffusion of Useful Knowledge” (Hasznos Ismereteket Terjesztő Társaság) a brit wigh, azaz liberális párt szervezete volt és abból a célból hozták létre, hogy olcsó és kiváló tudományos anyagokkal lássa el az olvasó közönséget. A Társaságot 1826-ban alapították Londonban, és 1827-ben már ki is adták az első könyvet. A vezetésben már ekkor megfogalmazódott a földrajzi és történelmi művek megértését segítendő térképek elkészítésének terve. Ezért felkérték Francis Beaufort (1774–1857) sorhajókapitányt, későbbi admirálist, aki a róla elnevezett szélerősség-skálát megalkotta, hogy felügyelje a térképek készítését és kiadását.

Beaufort kezdetben egy 50 lapos atlasz létrehozásán gondolkodott. A térképek zömét John Walker metszette, kiadójuk pedig a Társasággal kapcsolatban álló Baldwin & Cradock kiadó lett. A megegyezés szerint a térképeket füzetekben jelentették meg, füzetenként 2 térképlappal. A nyomtatáshoz acéllemezeket használtak, 28x36 cm-es tükörmérettel. Egy füzet 1 shillingbe, határszínezés esetén 1 shilling 6 pennybe került. A Társaság intézte a térképek szerkesztését, metszését és garantálta a minőségét, a kiadó intézte a papír beszerzését, a nyomtatást és a terjesztést.

Az 1. füzet 1829 szeptemberében jelent meg, Görögország és Törökország egy-egy részterület-térképével. Az eredetileg tervezett 50 darab helyett 1844-ig, azaz 14 év alatt összesen 209 térkép készült el, köztük 51 várostérkép.

1837 szeptemberében a Baldwin & Cradock kiadó fizetésképtelen lett, és a Társaság mintegy 5 éven át pereskedett velük a nyomólemezek tulajdonjogáért. Utóbbi időközben úgy döntött, hogy maga lesz a további térképek kiadója, ami 1838 és 1841 közötti időszakban nagyon túlterhelte az intézményt és nem is volt hatékony.

Ezért aztán 1842 elején a Chapman & Hall kiadóval kötöttek szerződést a térképek kiadására. A cég 2000 fontot kölcsönzött a Társaságnak, hogy a Baldwin & Cradock-kal egyezségre jusson. Azonban a Chapman & Hall térképeinek nyomtatási minőségével is elégedetlenek voltak, ezért 1843 áprilisában le akarták zárni vele az együttműködést, de ez is elhúzódott 1844-ig.

Ekkora azonban elkészült a teljes térképsorozat, és annak érdekében, hogy atlasz formában is használható legyen, egy térképmutatót és egy címlapot is nyomtattak, mely a Chapman & Hall kiadói kolofonját tartalmazta. A két kötetes atlasz címe: Maps of the Society for the Diffusion of Useful Knowledge. Végül Charles Knight vette át a térképek kiadását, de 1846-ban a Társaság meg-szűnt és ezzel befejezte a működését.

A térképlemezek utóélete igen mozgalmas volt. 1846 januárjában Charles Knight 4500 fontért megvette a térképek nyomólemezeit, és folytatta a térképek és az atlasz kiadását. Már korábban is voltak részleges térképjavítások, de 1847-ben teljes revíziót hajtott végre. 1852-ben Knight-tól George Cox vette meg a lemezeket, majd 1856 közepén Edward Stanford-hoz kerültek. Stanford 1863-ban új kiadást jelentetett meg 20 füzetben Family Atlas címen. A várostérképeket viszont csak a Complete Atlas-ában adta ki. 1877-ben a lemezek megint új tulajdonoshoz, Thomas Leets-hez kerültek, végül pedig 1885-ben Mason & Payne-hez.

Az atlaszban három olyan térképet is találunk, amely Lipszky-térképének felhasználásával készült. Az első az Osztrák Birodalom nyugati, a második a keleti felét ábrázolja, a harmadik pedig a balkáni régiót. Mind a három térképen szerepel a forrásként használt szerzők neve, Lipszky mellett Ludwig August Freiherr von Fallon (1776–1828). Utóbbi osztrák tábornok, hadmérnök volt, aki a birodalom felmérésében játszott vezető szerepet. Metszőjük James és C. Walker volt.

Mint láttuk, a lapokat eredetileg a Baldwin & Cradock adta ki 1832-ben, de a fellelt példányok a Chapman & Hall által 1844-ben befejezett atlasz 56–58. oldalán találhatók. Az általam látott példány a Berlini Állami Könyvtár Térképgyűjteményében (Staatsbibliothek zu Berlin, a továbbiakban SBB) tekinthető meg. Ez a kiadás megtalálható az amerikai magángyűjtő David Rumsey történelmi térkép adatbázisában (David Rumsey Historical Map Collection, a továbbiakban DRHMC) is és online megtekinthető. Ugyanitt őrzik az atlasz Edward Stanford-i kiadását is 1865-ből. Az nem világos, hogy itt a fent említett 1863-ik évi kiadás elhúzódásáról van szó, vagy egy újabb kiadásról? Bár valószínű, hogy inkább előbbiről. A térképek bővített tartalommal jelentek meg: tartalmazzák a vasútvonalakat.

 A fentiek alapján számítani lehet a térképek további kiadók által megjelentetett változatainak felbukkanására is.

 

1. BOHEMIA, MORAVIA, AUSTRIA, STYRIA, ILLYRIA, CROATIA, SLAVONIA AND WESTERN HUNGARY : GERMANY IV : AUSTRIAN DOMINIONS I / Fallon, Lipsky ; J. & C. Walker Sculp.t. – [1: 1 755 000] English Miles, 120[= 110 mm]. – London : Published by Baldwin & Cradock 47 Paternoster Row Nov.r 1.st 1832. Under the Superiendence of the Society for the Diffusion of Useful Knowledge [! Chapman & Hall], 1832 [! 1844]. – 1 térkl. : acélmetszet ; 39,5x28,7 cm
Nyugat-Magyarország, Csehország, Alsó-Ausztria, Stájerország. – Általános térkép
Jelzet: DRHMC, 0890.054; SBB, 2° Kart. B 1390-1,56

2. GALIZIA, EASTERN HUNGARY AND TRANSSYLVANIA : AUSTRIAN DOMINIONS II / Fallon, Lipszky ; J. & C. Walker Sculp.t. – [1: 1 755 000] English Miles, 120[= 110 mm]. – London : Published by Baldwin & Cradock 47 Paternoster Row Nov 1.st 1832. Under the Superiendence of the Society for the Diffusion of Useful Knowledge [! Chapman & Hall], 1832 [! 1844]. – 1 térkl. : acélmetszet ; 40x29 cm
Kelet-Magyarország, Galícia, Bukowina. – Általános térkép
Jelzet: DRHMC, 0890.055; SBB, 2° Kart. B 1390-1,57

3. CROATIA, SCLAVONIA AND DALMATIA : AUSTRIAN DOMINIONS III / Fallon, Smyth, Lipszky ; J. & C. Walker Sculp.t. – [1: 1 755 000] English Miles, 120[= 110 mm]. – London : Published by Baldwin & Cradock 47 Paternoster Row Nov.r 1.st [! Chapman & Hall], 1832 [! 1844]. – 1 térkl. : acélmetszet ; 25,2x37,5 cm
Horvátország, Szlavónia, Dalmácia. – Általános térkép. – Mtérk.: The EMPIRE of AUSTRIA.
Jelzet: DRHMC, 0890.056; SBB, 2° Kart. B 1390-1,58

4. BOHEMIA, MORAVIA, AUSTRIA, STYRIA, ILLYRIA, CROATIA, SLAVONIA AND WESTERN HUNGARY : GERMANY IV : AUSTRIAN DOMINIONS I / Fallon, Lipsky ; J. & C. Walker Sculp.t. – [1: 1 755 000] English Miles, 120[= 110 mm]. – London : Published by Baldwin & Cradock 47 Paternoster Row Nov.r 1.st 1832. Under the Superiendence of the Society for the Diffusion of Useful Knowledge [! Edward Stanford], 1832 [! 1865]. – 1 térkl. : acélmetszet ; 39,5x28,7 cm
Nyugat-Magyarország, Csehország, Alsó-Ausztria, Stájerország. – Általános térkép
Jelzet: DRHMC
 

5. GALIZIA, EASTERN HUNGARY AND TRANSSYLVANIA : AUSTRIAN DOMINIONS II / Fallon, Lipszky ; J. & C. Walker Sculp.t. – [1: 1 755 000] English Miles, 120[= 110 mm]. – London : Published by Baldwin & Cradock 47 Paternoster Row Nov 1.st 1832. Under the Superiendence of the Society for the Diffusion of Useful Knowledge [! Edward Stanford], 1832 [! 1865]. – 1 térkl. : acélmetszet ; 40x29 cm
Kelet-Magyarország, Galícia, Bukowina. – Általános térkép
Jelzet: DRHMC
 

6. CROATIA, SCLAVONIA AND DALMATIA : AUSTRIAN DOMINIONS III / Fallon, Smyth, Lipszky ; J. & C. Walker Sculp.t. – [1: 1 755 000] English Miles, 120[= 110 mm]. – London : Published by Baldwin & Cradock 47 Paternoster Row Nov.r 1.st [! Edward Stanford], 1832 [! 1865]. – 1 térkl. : acélmetszet ; 25,2x37,5 cm
Horvátország, Szlavónia, Dalmácia. – Általános térkép. – Mtérk.: The EMPIRE of AUSTRIA.
Jelzet: DRHMC

 

 

Irodalom:

CAIN, Mead T.: The Maps of the Society for the Diffusion of Useful Knowledge. A Publishing History. In: Imago Mundi (46.) 1994. 151–167.