Bendefy (Benda) László térképtörténeti munkássága

Bendefy LászlóBendefy László 1904. augusztus 17-én született Vasváron. Érettségi után beiratkozott a Királyi József Műegyetem mérnöki karára. A mérnöki karon akkor geológiát is oktattak. 1928. június 22-én vette át mérnöki diplomáját és még az év szeptemberében beiratkozott a Pázmány Péter Tudományegyetemre. A Vashegy-csoport geológiája című munkáját benyújtotta bölcsészdoktori értekezésként és 1929. május 2-án summa cum laude minősítéssel védte meg.

1929 áprilisában meghívás alapján a Magyar Királyi Állami Földméréshez került, ahol kezdetben a szegedi 10. sz. Földmérési Felügyelőségnél, majd Budapesten a Magyar Királyi Háromszögelő Hivatalnál teljesített szolgálatot. 1946 őszén megbízást kapott az állami monopólium alá tartozó ásványi nyersanyagok felkutatása céljából egy új, „Jövedéki Mélykutatás” elnevezésű ügyosztály megszervezésére és vezetésére. 1949-ben az önálló ügyosztály megszűntekor az Országos Felsőrendű Szintezés vezetésével bízták meg. Kiépítette és rövid idő alatt olyan minőségi színvonalra emelte az ország szintezési főalappont-hálózatát, hogy azt a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvény által is megerősítve azóta Bendefy-féle magassági hálózatnak nevezik. Szintezési munkálatok Magyarországon című munkájával elnyerte a kandidátusi tudományos fokozatot.

Bendefy László 1959-ben a Vízügyi Tudományos Kutató Intézet (VITUKI) geodéziai szakértője lett, majd később mint tudományos főmunkatárs haláláig az Intézetben dolgozott. 1970-ben Lázár deák emlékéremmel tüntették ki. A Balaton évszázados vízszintváltozásainak meghatározása című dolgozata alapján 1972-ben elnyerte a „földtudományok doktora” tudományos fokozatot. Fölvetette, és mint sorozatszerkesztő haláláig irányította az ország legnagyobb kéziratos térképállományát (Országos Levéltár) ismertető térképkatalógus megvalósítását. Utolsó nagy művében, egy kétkötetes monográfiában összefoglalta mindazon ismereteket, amelyeket a történeti kutatás Mikoviny Sámuel életével, pályafutásával, térképészeti módszereivel kapcsolatban addig feltárt. Még tele volt ambícióval és tervekkel, mikor 1977. augusztus 13-án a halál kérlelhetetlenül megállította folytonos munkálkodását.

Benda László: A Vashegy-csoport geológiai térképe, 1928-ból, amely A Vashegy-csoport geológiája című kötetéhez készült eredeti kézirat Bibliográfiai leírás

 

Budapest térképe. Kiss Imre bankárral közös kiadóvállalatának, az Aquincum Irodalmi és Könyvkiadó Rt.-nek egyetlen kartográfiai kiadványa (1945) Bibliográfiai leírás

Tovább a teljes tanulmányra