Bendefy László

Bendefy (Benda) László térképtörténeti munkássága

Dr. Bendefy László (1904–1977) mérnöknek tanult, de élete során rendkívül szerteágazó tevékenységet folytatott. Dolgozott muzeológusként, geológusként, tevékenyen részt vett a bányászatban, majd a hazai földmérés fejlesztésében, egyetemi hallgatókat oktatott és nem utolsó sorban térképtörténettel is foglalkozott. Térképtörténetünk számos jelentős alkotójával és művével foglalkozott, miként különleges értékkel bírnak a kéziratos térképek területén végzett levéltári feltáró kutatásai.