Derzsenyi Dávid - 2023. november 17.

Az alábbi blogbejegyzésünkben egy olyan New York-térképet mutatunk be, melynek a hátoldalára ragasztva egy országgyűlési választási szavazólap töredékes részletét találjuk, rajta a Magyar Kommunista Párt „nagy nevei”, Rákosi, Rajk, Gerő, Kádár, Kossa olvashatók.

Derzsenyi Dávid - 2023. szeptember 15.

Szeptember 8. az írástudatlanság elleni küzdelem világnapja. A könyvtáraknak kiemelt szerepe van az olvasás népszerűsítésében, ennek a küldetésnek egy lenyomatát mutatjuk be alábbi blogbejegyzésünkben egy 20. századi eleji különleges amerikai térkép példáján keresztül.

Derzsenyi Dávid - 2023. június 15.

Az Országos Széchényi Könyvtár térképtári állományának revíziója során figyeltünk fel egy 20. század eleji, albánok lakta területeket ábrázoló térképre, amely igen érdekes esettanulmányként szolgál a térképek egy ritkán előforduló, különleges készítési és használati módjára. Nagyhatalmi törekvések és egyéni ambíciók is meghúzódnak e különös kartográfiai dokumentum készítése mögött.

Sánta Péter - 2023. január 13.

Franz Raffelsperger postai hivatalnok és geográfus 19. század eleji, postai társasutazást bemutató írói munkássága, valamint időléptékes térképei korábban elkerülték a kutatói figyelmet. A térképek betekintést nyújtanak a Habsburg Birodalom postai útvonalhálózatába és szemléltetik két adott város közötti távolság időbeli mértékét. Ezek révén a korabeli utazóközönség előre tájékozódhatott a vállalt út időtartalmáról és tervezett utazásának körülményeiről.
Folytatjuk a jelenleg is zajló kutatás eredményeiről szóló, korábbi bejegyzést.

Sánta Péter - 2022. december 23.

Franz Raffelsperger postai hivatalnok és geográfus 19. század eleji, postai társasutazást bemutató írói munkássága, valamint időléptékes térképei korábban elkerülték a kutatói figyelmet. A térképek betekintést nyújtanak a Habsburg Birodalom postai útvonalhálózatába és szemléltetik két adott város közötti távolság időbeli mértékét. Ezek révén a korabeli utazóközönség előre tájékozódhatott a vállalt út időtartalmáról és tervezett utazásának körülményeiről.

A jelenleg is zajló kutatás eredményei e bejegyzésben és hamarosan megjelenő folytatásában olvashatók.

Térképtár - 2022. december 22.

A Magyar Corvin-lánc Testület kiadásában, az Aranybulla kibocsátásának 800. évfordulója emlékére megjelent A középkori Magyarország településatlasza.
A kötet Lelkes György középkori helynév-gyűjteménye alapján, 2018 és 2022 között készült, a Klinghammer István által vezetett szerkesztőbizottság irányítása alatt, mintegy félszáz közreműködő részvételével.

Bartos-Elekes Zsombor - 2022. szeptember 16.

A budapesti Egyetemi Könyvtár Hevenesi-gyűjteményében találhatók Magyarország és Erdély legkorábbi, 17. század végi megyetérképei. A sorozatból egy lap hiányzott: Pozsony vármegye térképe. Ezt a hiányzó megyetérképet sikerült azonosítani Esztergomban, ezáltal teljes lett a térképsorozat.

Térképtár - 2021. május 28.

Nyugat-Ausztrália 1980-ban megjelent bányászati térképén Andrew Mensaros, Ausztrália első magyar származású miniszterének neve olvasható. Az igényesen kivitelezett mű az ő rendelkezése nyomán jelent meg és azt példázza, hogy egy távoli országban készült térkép magyar vonatkozása olykor a közreadó döntéshozó személyét is jelentheti.
 

Danku György - 2021. április 23.

Írásunk legkiválóbb 19. századi térképmetszőnk, Karacs Ferenc Európa-atlaszának készítés- és kiadástörténetét ismerteti.

Bartos-Elekes Zsombor - 2021. február 19.

Lakatos István csíkkozmási plébános 1702-ben készítette el Székelyföld első részletesebb leírását. A mű eredeti, Széchényi Könyvtárban őrzött példánya két rendkívül értékes kéziratos térképet is tartalmaz. Az egyik térkép a szerző szerinti őshazát mutatja be, a másik, elsőként térképtörténetünkben, a Székelyföldet ábrázolja.