Derzsenyi Dávid

A kartográfia és a képzelőerő művészi módszerei az antik Róma rekonstruálására a reneszánsz Itáliában

Karácsonykor és húsvétkor a pápa – Róma püspöke – a hagyomány szerint urbi et orbi áldást ad. A Róma városának és a földkerekség egészének adott apostoli áldás egy régi latin nyelvű figura ethimologicá-t rejt magában, amely rokon szótövekkel egyszerre utal Róma városi és világbirodalmi státuszára. E blogbejegyzésünket egy Róma városát megjelenítő térképnek szenteltük, különös figyelemmel a reneszánsz és kora újkori kartográfia történelmi, időbeli vonatkozásaira.

Rákosi, Rajk, Gerő, Kádár és egy New York-térkép

Az alábbi blogbejegyzésünkben egy olyan New York-térképet mutatunk be, melynek a hátoldalára ragasztva egy országgyűlési választási szavazólap töredékes részletét találjuk, rajta a Magyar Kommunista Párt „nagy nevei”, Rákosi, Rajk, Gerő, Kádár, Kossa olvashatók.

Könyvtárstatisztikából díjnyertes grafikai térkép

Szeptember 8. az írástudatlanság elleni küzdelem világnapja. A könyvtáraknak kiemelt szerepe van az olvasás népszerűsítésében, ennek a küldetésnek egy lenyomatát mutatjuk be alábbi blogbejegyzésünkben egy 20. századi eleji különleges amerikai térkép példáján keresztül.

Az albán nemzet összeollózott „földabrosza” a tárgyalóasztalon – Egy kartográfiai kiméra Thallóczy Lajos hagyatékából

Az Országos Széchényi Könyvtár térképtári állományának revíziója során figyeltünk fel egy 20. század eleji, albánok lakta területeket ábrázoló térképre, amely igen érdekes esettanulmányként szolgál a térképek egy ritkán előforduló, különleges készítési és használati módjára. Nagyhatalmi törekvések és egyéni ambíciók is meghúzódnak e különös kartográfiai dokumentum készítése mögött.