Szerzőink

Bartos-Elekes Zsombor, PhD Az ELTE térképész szakán végzett 1999-ben; ugyanott doktorált 2006-ban, dolgozatának témája a 19–20. századi Erdély térképi nyelvhasználata. 2000 óta a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetemen tanít térképészetet és helynévtant, jelenleg a Magyar Földrajzi Intézet egyetemi docense és a Cholnoky Jenő Térképtár vezetője.

 

Bendefy István, Dr. A Budapesti Műszaki Egyetemen 1951-ben vegyészmérnöki diplomát szerzett. 1990-ben a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen megszerezte a mezőgazdasági doktori tudományos fokozatot. Vegyészmérnöki tevékenységét 2016-ban a Műegyetem vasdiploma adásával ismerte el. Jelenleg nyugalmazott vegyészmérnök.

 

Boreczky Anna, PhD Művészettörténész, kodikológus. Kutatási területe a nyugati kereszténység középkori könyvkultúrája. Doktori disszertációját egy 1413-ban Bécsben készült kódex bibliai tárgyú, valamint természettudományos illusztrációiról írta (A budapesti Concordantiae Caritatis, Bp. ELTE 2010). 2008 óta az MTA-OSZK Res Libraria Hungariae Kutatócsoport tudományos munkatársa. Az OSZK Kézirattárában őrzött középkori kötetes kéziratok díszítéseinek feltárásával és katalogizálásával foglalkozik. 2013–14-ben az Institute for Advanced Study, Princeton történeti iskolájának tagja volt.

 

Danku György, PhD Az ELTE térképész szakán végzett, 2010-ben ott szerzett doktori fokozatot. Több mint három évtizede az Országos Széchényi Könyvtár Térképtárának kutatója.

 

Faragó Dávid 2015-től az Eötvös Loránd Tudományegyetem levéltár mesterszakos hallgatója, valamint az Eötvös Collegium diákja. Fő kutatási területe a 15–16. századi dél-dunántúli kis- és köznemesség története, ezzel kapcsolatban pedig a régió birtoktörténete és történeti földrajza.

 

Irás Krisztina, PhD Az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszékének adjunktusa. Az ELTE TTK-n Térképész és földrajz szakos középiskolai tanár diplomát szerzett, doktori disszertációját a portolán térképek kartográfiai vizsgálatából írta.

 

Jankó Annamária, PhD Az ELTE földrajz-spanyol-térképész szakán végzett, 1997-ben ott szerzett doktori fokozatot. Több mint három évtizede a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Térképtárának munkatársa, majd vezetője. Jelenleg a Hadtörténelmi Levéltár igazgató-helyetteseként a térképtári ügyeket felügyeli.

 

Klinghammer István, Dr. 1965-ben szerzett az ELTE-n tanári, majd következő évben térképész diplomát, ekkortól az ELTE Térképtudományi Tanszékének oktatója, 2011-től emeritus professzora. 1987–2005 között a Térképtudományi Tanszék vezetője, 2000–2006 között az ELTE rektora. 2004 óta az MTA levelező, 2010-től rendes tagja. 2006 óta a Nemzetközi Térképészeti Társulás tiszteleti tagja.

 

Korányi G. Tamás Az ELTÉ-n végzett történelem-filozófia szakon 1984-ben. Tőzsdei újságíró, a Napi.hu tiszteletbeli főszerkesztője. Régi magyar utazók könyveit, dokumentumait, magyar vonatkozású régi térképeket, földgömböket, illetve 16.-19. századi atlaszokat gyűjt. Tagja volt a Corvina Alapítvány kuratóriumának. Számos gazdasági témájú könyv szerzője, szerkesztője.

 

Oláh Krisztina 2004-ben végzett az ELTE térképész szakán. 2005 és 2007 között, majd 2015-től ismét az Országos Széchényi Könyvtár Térképtárának térképésze. Az ELTE Földtudományi Doktori Iskolájának hallgatója, kutatási témája a csillagtérképek története és kartográfiája.

 

Pászti László, PhD 1997-ben földrajz tanári, majd 1998-ban történelem tanári diplomát szerzett az ELTE-n, 2009-ben a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Doktori Iskolájában doktori fokozatot kapott. 1997-től az Országos Széchényi Könyvtár Térképtárának kutatója, 2011-től osztályvezetője.

 

Reisz T. Csaba levéltáros, történész, jogász. Kezdetben kartográfiatörténettel foglalkozott, majd kutatásaiban a térképészeti tevékenységet végzők (geometrák, mérnökök) prozopográfiai vizsgálatát végezte, az utóbbi években a magyarországi kataszteri munkálatok feltárását végzi. Főszerkesztője a Catastrum című évnegyedes katasztertörténeti folyóiratnak.

 

Samu Botond Gergő 2006-ban végzett az ELTE BTK történelem szakán, 2007-ben ugyanott az új- és legújabb kori történeti múzeológia szakon. 2011 októbere óta az OSZK Térképtárának munkatársa.

 

Segyevy Dániel Zoltán 2016-ban az ELTE geográfus szakán szerzett mesterdiplomát. Kutatási területe a kritikai kartográfia-történet, ezen belül elsősorban az etnikai térképezés története. Jelenleg a lipcsei Leibniz Institut für Länderkunde munkatársa, ahol a nemzeti földrajzi társaságok kialakulásával foglalkozik.

 

Tóth Árpád, PhD Az ELTE BTK történelem és szociológia szakán végzett, 2003-ban szerzett doktori fokozatot. Történész, egyetemi oktató a Miskolci Egyetem Történettudományi Intézetében. Kutatási területe elsősorban a magyarországi szabad királyi városok társadalma a 18–19. században.

 

Török Enikő, PhD Az ELTE történelem-orosz szakán végzett, 2003-ban az ELTE Középkori és kora újkori magyar történeti doktori iskolájában doktori fokozatot szerzett. 1998 és 2006 között az OSZK-ban dolgozott, 2006-tól az Országos Levéltárban a térkép- és tervtár referense.