Múzeumok Éjszakáján mutattuk: Elekes Ferenc földgömbje

Die ERDE Nach den besten Ortsbestimmungen und Carten bearbeitet / Entworf. u. lith. Fr. von Elekes. – [1:77 500 000]. – WIEN : bey F. L. Schönninger 1844. – Átmérő 16,4 cm

Elekes Ferenc földgömbjének 12 cm-es modellje.
Az eredeti megtekinthető az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszékének Virtuális Glóbuszok Múzeumában

Szentkatolnai Elekes Ferenc a Felső-Fehér vármegyei Árapatakán született 1814-ben. 1835 és 1848. április 10. között a cs. kir. hadsereg 10. és 5. tüzérezredében, valamint a bombászkarnál szolgált, legutóbb, mint tűzmester (őrmester). Ezután rövid ideig gőzhajózási hivatalnok volt Bécsben.

1848. június 13-án hadnaggyá nevezték ki az alakulófélben lévő 1. honvédzászlóaljhoz, de a honvéd tüzérséghez került, ahol egy ideig a pesti nemzetőr tüzérek parancsnoka volt. Szeptember 14-től tüzér főhadnagy, október 19-től százados. 1849 márciusában a honvéd tüzérség 2. dolgozó (lőszerkészítő) századának parancsnoka Nagyváradon. Március 28-tól őrnagy.

1867-ben az Udvarhelyszéki Honvédegylet tagja.

Első földgömbjét Elekes 1844-ben készítette, kiadója a bécsi F. L. Schönninger volt. Címe die Erde Nach den besten Orsbestimmungen und Carten bearbeitet, átmérője 16,4 cm, méretaránya 1:77 500 000. Ezt a gömböt Elekes nem csak rajzolta, hanem maga litografálta is. (Lelőhely: Österreichische Akademie der Wissenschaften, Sammlung Woldan GL-V(L); WE 300.)

A földgömb kolofónja

Második földgömbjét 1851-ben készítette Die Erde nach den besten Quellen címmel, kiadója szintén Schönninger volt. Átmérője 12 cm, méretaránya kb. 1:105 000 000. Egyetlen ismert példánya az alsó-ausztriai klosterneuburgi könyvtár gyűjteményében található.

Elekes azonban nem csak a fenti gömböket litografálta, hanem ő metszette Mack Károly: Kézikönyv a honvéd tüzérség számára, és Kis Károly: A’ magyar nemzeti őrseregnek kötelező szabályai című katonai szabályzatához az ábrákat 1848-ban.

Mack Károly: Kézikönyv a honvéd tüzérség számára című könyvéből

Irodalom:
BONA Gábor: Tábornokok és törzstisztek az 1848/49. évi szabadságharcban. (Harmadik átdolgozott, javított kiadás.) Budapest, 2000.
MÁRTON, Mátyás: Elekes Ferenc és glóbuszai. Egy hazánkban eddig ismeretlen Elekes-földgömb Bécsben. In: Geodézia és Kartográfia 2008/10. 10-15.
PÁSZTI László: Hadi tzikkelyek, tábori utasítások és a többiek... Magyar hadtudományi munkák bibliográfiája, 1790–1849. In: Hadtörténelmi Közlemények, 2007/3. 1005-1081