Térképtörténeti Közlemények

A Földabrosz-blog anyagainak felhasználásával egy önálló térképtörténeti évkönyvet hoztunk létre. Ez lényegében a blogon is megjelenő írásokat tartalmazza bővebb és szerkesztett formában, a tudományos publikációk tartalmi és formai kívánalmainak megfelelően. Az évkönyv nem egyszerűen csak komolyabb megjelenési formát kölcsönöz a tartalomnak, hanem mint jegyzett publikálási lehetőséget, jelentős ösztönzésnek szánjuk a társintézményekben dolgozó és térképtörténettel (is) foglalkozó munkatársak számára.

A térképtörténet iránt érdeklődők szűk bázisa nem teszi lehetővé több specializált kiadvány létezését, ezért terveink szerint ez a periodika egyszerre ismeretterjesztő, tudományos-ismeretterjesztő és tudományos évkönyv.

A Térképtörténeti Közlemények első körben teret ad a szakmai anyagoknak. Második körben a Közlemények körül idővel – reményeink szerint – olyan szakmai műhely jöhet létre, ami akár önálló civil szervezetként (alapítvány) folytathatná működését. Egy ilyen távlatokkal kecsegtető kezdeményezés tehát biztosíthatná a térképtörténeti kutatás bázisát, de tovább menve, támogatók bevonásával akár a gyűjtemény fejlesztése, anyagi eszközeinek bővítése is szóba kerülhet.

 

2016 - 1. kötet tartalma:

 

DANKU György: A Széchényi Könyvtár Térképtárának új szerzeménye, A New Mapp of the Kingdom of Hungary and the Adjacent Countries By Phil. Lea

BENDEFY István: Bendefy (Benda) László térképtörténeti munkássága

PÁSZTI László: Lipszky János Tabula generalis Regni Hungariae című térképének utóélete

DANKU György: Luigi Ferdinando Marsigli. Fordulat Magyarország térképi ábrázolás-történetében

PÁSZTI László: Hungarika-térképek a Humboldt Egyetem Földrajzi Intézetének térképgyűjteményében

TÓTH Árpád: Johann Gottfried Prixner rézmetsző német evangélikus polgári háttere

PÁSZTI László: Edmund von Zuccheri Magyarország-térképei

PÁSZTI László: Kiegészítés a Lipszky-térképek és feldolgozásaik jegyzékéhez

REISZ T. Csaba: A Lipszky-életmű kutatásának újabb eredményei

 

Betekintés a kiadványba