A Széchényi Könyvtár Térképtárának új szerzeménye, A New Mapp of the Kingdom of Hungary and the Adjacent Countries By Phil. Lea

2015 végén rendkívül ritka térképet sikerült a Széchényi Könyvtárnak megvásárolnia a Központi Antikvárium 137. aukcióján. A neves 17. századi angol térképkészítő, John Seller (1630–1697) Magyarországot és tágabb környezetét ábrázoló térképének Philip Lea (1660 k.–1700) kortárs kiadó által közzétett változatát. A térkép készítés- és kiadástörténete mindezidáig kevéssé volt ismert, így szükségesnek tartottuk a megbízhatóbb katalógusleírás érdekében némi feltáró kutatás végzését.

A kutatás és az annak részeként elvégzett térképi összehasonlító vizsgálatok értékes adatokat eredményeztek. Így a korabeli londoni folyóirat, a The London Gazette hirdetéseiből megtudtuk, hogy John Seller fiával, ifj. John Sellerrel (1667 k.–1698) 1687 nyarán készítette a térképet, majd 1688-ban javították és egy névjegyzékkel is kiegészítették. A térképi összehasonlító vizsgálatok azonosították a mű szerkesztésének fő térképi forrásait, a bécsi Georg Matthias Vischer (1628–1696) 1685-ben közreadott Theatrum belli inter magnos duos imperatores Romanorum et Turcarum című és az amszterdami Frederick de Wit (1629/30–1706) Regnum Hungaria in omnes suos comitatus accurate divisum et editum című térképét.

A Seller-térkép ma ismert két változatának tartalmi összevetése alapján további két, ma nem ismert állapotára is kaptunk támpontokat. Végül közelebb jutottunk annak a kérdésnek a megoldásához, vajon a Philip Lea-féle kiadás mikor is jelenhetett meg. Életrajzi adatok, kiadástörténeti és történelmi ismeretek alapján legvalószínűbb időszaknak az 1693–1698 közötti évek mutatkoznak. A térkép készítés- és kiadástörténetének minden részlete azonban nincs feltárva, folytatást, további vizsgálatokat érdemel.

A térképnek az alábbi kiadásváltozatait és időrendjét javasoljuk (az Atlas Hungaricus tételcímét követve):

Atlas Hungaricus, Seller 2[a]
A New Mapp of the Kingdom of Hungary and the Adjacent Countries. By John Seller Senior / Junior. [1687]

Atlas Hungaricus, Seller 2[b]  - feltételezett változat
A New Mapp of the Kingdom of Hungary and the Adjacent Countries. By John Seller Senior / Junior. [1688]
– javított névanyaggal és határjelölésekkel (?),
– helynévmutatóval ellátva.

Atlas Hungaricus, Seller 2[c] - feltételezett változat
A New Mapp of the Kingdom of Hungary and the Adjacent Countries. By John Seller Senior / Junior. [1689–1690]
– a keresztény had szávai átkelésének időpontja feltüntetve: 1688. augusztus 7–8.,
– javítások a térkép balkáni részén.

Atlas Hungaricus, Seller 2[d] Bibliográfiai leírás
A New Mapp of the Kingdom of Hungary and the Adjacent Countries. By Phil. Lea. [1693-1698]
– Ph. Lea mint új kiadó a térkép címfeliratának végén.

Tovább a teljes tanulmányra