Egy kallódó számmagyarázat

Pár héttel ezelőtt a Periodika-feldolgozó munkacsoport vezetője, Hegedüs Krisztina azzal a hírrel keresett meg, hogy a Magyarországi latin és görög szertartású világi és szerzetes római katolikus papság névtára és az országos útmutatója című kiadvány (http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/2830497) 1943. évre szóló példányában rekatalogizálás során egy kis számmagyarázatot találtak. Szerencsére a kis félbehajtott lapocskán cím is szerepelt: Budapest székesfőváros katolikus templomainak és kápolnáinak térképe, és ő talált egy ilyen című kartográfiai dokumentumot a könyvtár adatbázisában, nézzük már meg, valóban van-e köze egymáshoz a két nyomatnak?

Persze hamar kiderült, hogy a most felbukkant számmagyarázat bizony az azonos című térképhez tartozik. (http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/2533404) Magát a térképet a Magyar Földrajzi Intézet Rt. készítette, és Budapest vázlatos úthálózatát tartalmazza a címében is szereplő katolikus templomok és kápolnák kis ábráival, valamint a hozzájuk tartozó számokkal.

Azzal a szándékkal, hogy többet is kiderítsek a térképről, végiglapoztam a vélhetően 1942-ben kiadott „országos útmutatót”, hátha szerepel benne valamilyen adat a térképre vonatkozóan. Sajnos semmi. Az ilyenkor szinte kötelező példány-összehasonlításhoz kézbe vettem a térkép mindhárom térképtári példányát, és bizony az is kiderült, hogy az archivális példányon egy 1928-as növedéknapló szám olvasható. Így aztán nem is csoda, ha nem találtam róla adatot a !43-ra vonatkozó kötetben. Így csak a halvány, de a növedéknapló pecsét és évszám alapján megalapozott feltételezés marad, hogy egy korábbi, 1928 vagy inkább 1927 évben megjelent számhoz tartozhatott.

Mindenesetre a lényeg, hogy a térképhez tartozó, és eddig kallódó számmagyarázat, melyből a kevésbé tájékozottak is megismerhetik a főváros katolikus templomait és kápolnáit, szerencsésen megkerült, és a megfelelő helyre került, azaz teljessé vált egy kartográfiai dokumentumunk.