Újdonságok a Humboldt Egyetem Földrajzi Intézetének térképgyűjteményéből 5.

Atlas Hungaricus, Voight [0]

UNGARN / GALLICIEN / SIEBENBÜRGEN / Slavonien Dalmatien / und Croatien / MOLDAU, WALLACHEI

[Weimar, Bernhard Friedrich Voight, 1833] Jelzet: A-3331-21 Bibliográfiai leírás

Magyarország, Galícia és a román fejedelemségek térképe (OSZK Térképtár, TE 191)

A térkép szerkesztője, Eduard Beer (1808–1839) 1830 táján került nevelőként a weimari Voigt családhoz. A könyvkiadót megalapító Bernhard Friedrich Voight (1787–1859) 1833-ban adta ki először Beer 24 lapos iskolai atlaszát Kleiner Duodez-Atlas in 24 Blatt über alle Theile der Erde. Vornehmlich zu Gebrauch bei Cannabichs Schulgeographie címmel. Az atlasz számos kiadást megért; 1842-től az addigi kőnyomatos térképeket szebb, rézmetszetű lapokra cserélték.

Az Atlas Hungaricus pótlásában találjuk a „Voight 1” tételszámú művet, ami méretében, tartalmában és címében is majdnem azonos a Földrajzi Intézet gyűjteményében megtalált térképpel. A folyóiratban megjegyzésként szerepel, hogy a térkép a Duodez-Atlas-ban jelent meg az 1842. évi 5. kiadástól kezdve, a korábbi kőmetszetű térképek helyett, ami igen érdekes egy olyan korszakban, melyben a litográfia egyre nagyobb szerepet kapott a térképek elkészítésben is. Egyúttal felmerül a kérdés, hogy akkor vajon a katalógus összeállítójától miért az 1-es sorszámot kapta, hiszen van legalább egy előzménye az atlasz korábbi kiadásaiban.

A hasonlóságok alapján jogosnak tűnik a feltételezés, hogy a Berlinben őrzött példány talán az atlasz térképeinek korai változata lehet, de biztosat állítani egyenlőre nem lehet. Mindenesetre ha feltevésünk helyes, akkor a berlini térképváltozat lenne helyesen a „Voight 1” tétel. A zavarok elkerülése végett azonban a „Voight [0]” kódolást javasoljuk.

 

Irodalom:

Neuer Nekrolog der Deutschen. Siebzehnter Jahrgang 1839. Weimar, 1842. 448–452.
SZÁNTAI Lajos: Ami az Atlas Hungaricusból kimaradt. In: Cartographica Hungarica 6. 1998. 25–29. old.