Egy magyar vonatkozású ausztrál bányászati térkép

Nyugat-Ausztrália bányászati térképének második kiadásán a bányászati minisztérium emblémája alatt Mensaros A. miniszter neve olvasható. Andrew Mensaros, Nyugat Ausztrália első magyar származású minisztere, Budapesten született 1921-ben Mensáros Andor hadnagy és Angyal Irén fiaként. Andor névre keresztelték, amit Ausztráliába telepedését követően változtatott Andrew-ra.

A Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem jogi karán szerzett oklevelet (diákévei emlékét őrzi egy általa összeállított egyetemi jegyzet), majd jogi tanulmányait a bécsi Egyetemen folytatta. Rövid ideig jogászként tevékenykedett Budapesten, majd 1950-ben kivándorolt Ausztráliába.

Mensáros Andor bevándorlási adatlapja (Ausztrál Nemzeti Levéltár, K1331, 1955/MENSAROS A)

Az ötvenes évek közepén Thurzó Gyula üzlettársaként tevékenykedett Perthben. Politikai pályája a hatvanas években kezdett el felfelé ívelni. 1968-ban Nyugat Ausztrália törvényhozó testületének tagjává választották, így ő lett az első nem angolszász származású képviselő. 1970-ben hazalátogatott és felkereste rokonait (köztük unokatestvérét Mensáros László színművészt), valamint egykori tanárait. Visszatérve Ausztráliába ösztöndíjat alapított a Tanárképző Főiskola tehetséges diákjainak (a nevét viselő díjat évről évre az évfolyamelső végzős hallgató nyeri el).

1974-ben Nyugat-Ausztrália fejlesztési, bánya- és energiaügyi miniszterévé nevezték ki. Miniszterként elévülhetetlen érdemeket szerzett a szövetségi állam gazdaságának és ipari infrastruktúrájának fejlesztése terén. Ebből az időszakból származik Nyugat Ausztrália bányászati térképe, melyet a Bányászati Minisztérium Térképészeti Osztálya készített a rendelkezése nyomán. Az úthálózatot és az aranymezők határait is feltüntető térképhez részletes helynévmutató tartozik, mely a települések neve mellett a jelentősebb bányászati központokat is megnevezi.

Részlet Nyugat-Ausztrália bányászati térképéről (OSZK Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár, T 22.426 – TI 2.570)

Részlet Nyugat-Ausztrália bányászati térképéről (OSZK Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár, T 22.426 – TI 2.570)

Andrew Mensaros 1991-ben hunyt el a Perth melletti kisvárosban, Subiacoban, rövid ideig tartó, súlyos betegség után. A hivatali pályafutását méltató megemlékezések magyar származása és közszolgálati érdemei mellett csorbíthatatlan tisztességét emelték ki.

NyA