Szép Magyar Térkép 2016

Március 17-én, pénteken délután megnyílt a Szép Magyar Térkép 2016 című kiállításunk. Ebben az évben már 22-ik alkalommal pályázhattak a díjra a magyar térképkészítők. Az egybegyűlteket Káldos János, a könyvtár általános főigazgató helyettese és az Országos Könyvtári Rendszer Projekt szakmai vezetője köszöntötte, az eseményt dr. Klinghammer István akadémikus méltatta, majd Zentai László, az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszékének vezetője és Káldos János átadták az okleveleket a verseny díjazottjainak.

A rendezvényt a hagyományoknak megfelelően a térképész-találkozó zárta.

A kiállítás 2016. április 1-ig tekinthető meg az Országos Széchényi Könyvtár VI. emeleti Dísztermében, keddtől szombatig 10.00 és 18.00 között.

Aktualitása miatt a pályamunkák közül egyet szeretnénk bemutatni: Szíria és Libanon térképét. A hírekből mindenki értesülhet a területet több éve sújtó háborúról, és az azzal együtt járó pusztításról. A különféle webes térképek után az érdeklődők a kezükbe is vehetik ezen országok legújabb magyar térképi ábrázolását, és ily formában is megtekinthetik a „háború teátromát”. A gazdag névanyag és az igényes kidolgozás jellemzi a művet.

A GiziMap cég Szíria és Libanon térképe a zsűri különdíját kapta

A Szép Magyar Térkép 2016 című pályázat értékelése és díjazottjai

Az idei Szép Magyar Térkép című pályázatra összesen 36 pályamű érkezett. A benevezett művek jelentős része papíralapú volt, hét turistatérkép kivételével, melyek papír és digitális formában is nevezésre kerültek. A pályaművek tematika és ábrázolt terület tekintetében sokszínűek voltak. Felhasználás szempontjából találkozhattunk terepi használatra (turistatérképek, turistaatlaszok), és szobai használatra (falitérképek, országtérképek) szánt művekkel. Összességében elmondható, hogy a beküldött munkák többsége igényes térképészeti alkotás volt, ugyanakkor, a zsűri megjegyzése alapján, sajnos a korábbi éveknél kevesebb pályamű érkezett.
A Bíráló Bizottság a pályaművek díjazásakor nem állított fel kategóriákat. A bírálati szempontok között az esztétika mellett a térképek újszerűsége is jelentős szerepet játszott.
Öt pályamű szerzett helyezést (megosztott első és második helyen), egy különdíjban, kettő pedig dicséretben részesült.

A Bíráló Bizottság döntése szerint a következő eredmények születtek:

Első díjat nyert: Új turistautak Monor környékén [pályázó: Szarvas András / A&Z 1.1 Térképműhely], valamint Zsámbéki-medence, Etyeki dombság [pályázó: Szarvas András / Dutkó András]
Az első helyen végzett két, 1: 50 000-es méretarányú turistatérkép az esztétikai megjelenésével, valamint újszerűségével nyerte el a bizottság elismerését. Ezen színvonalas térképek erénye, hogy a turistatérképek fősodrától eltérő, a turisták által kevésbé látogatott területeket ábrázolnak. Továbbá kiemelendő, hogy mindkét térkép elérhető digitális formátumban is, amely manapság a kartográfiában is elengedhetetlen szemponttá kezd válni.

Második díjat nyert: Tapolcai-medence [pályázó: Schwarcz Térkép], valamint Káli-medence és környéke [pályázó: Schwarcz Térkép]
A második helyen szintén két turistatérkép végzett. A pályaművek minőségiek, megfelelnek a turistatérképek szakmai követelményeinek. Az első helyezettekhez hasonlóan, ezek a térképek is az újszerű területválasztásukkal érdemelték ki a dobogós helyezést. Mivel ezekről a helyszínekről ritkán készül turistatérkép, a művek hiánypótlónak nevezhetők.

Harmadik díjat nyert: Fertő tó aktív térkép [pályázó: Cartographia]
Az 1 : 80 000 méretarányban készült szabadidőtérkép újszerűségével, valamint praktikus kialakításával nyerte el a harmadik helyet. A mű hűen tükrözi a kiadó szakmai színvonalát. Említésre méltó, hogy a termék egy „okostérkép”, mivel mobileszközt használva, a kiadó online termékének, a FunIQ-nak segítségével további információk érhetőek el a területről. A praktikusságát tovább növeli a papírválasztás is, amelynek köszönhetően a térképre filctollal saját jegyzeteket, útvonalakat készíthetünk, majd egyszerűen letörölhetjük.
Meg kell említeni a kiadó egy másik pálya művét, a Bécs útikönyvet, amely gazdag útleírásaival és tematizált tartalmával nyerte el a Bizottság tetszését.

Különdíjat nyert: Syria, Lebanon [pályázó: GiziMap]
Az 1: 750 000 méretarányú, Szíriát és Libanont ábrázoló térkép politikai aktualitásával nyerte el a Bizottság tetszését. A térkép rendkívül gazdag névrajzának, igényes kidolgozottságának köszönhetően egyértelmű elismerést érdemelt. A mű a kiadó korábbi években is díjnyertes térképeinek színvonalát képviseli.

 

A zsűri dicséretében részesült munkák

– Magyarország borvidékei [pályázó: Corvina Kiadó Kft.]
Az 1: 600 000 mértarányú tematikus falitérkép hazánk borvidékeit ábrázolja. A tematikában helyet kapnak a főbb pincesorok, műemlékek is. A térkép ízléses színválasztását és esztétikus megjelenését a Bizottság dicséretben részesítette.

– Gyula térkép 2016 [pályázó: Térkép Kft.]
A Gyulát ábrázoló várostérkép igényes, minőségi kartográfiai alkotás. Friss, időszerű, letisztult mű, amely a várostérképek elvárásainak eleget tesz. A térkép esztétikus megjelenését és ábrázolását a Bizottság dicséretben részesítette.

Dr. Zentai László ás Káldos János átadja az elismerő oklevelet a verseny díjazottjainak.

Káldos János, Dr. Pászti László és Dr. Klinghammer István

A kiállítás

Köszönet a fotókért Ackermann Ádámnak.