Szerzőink figyelmébe ajánljuk

Térképtörténeti vállalkozásunk egyszerre kívánja megszólítani a szélesebb nagyközönséget és kielégíteni a szűkebb szakmai közösség érdeklődését és szakmai igényeit. Ezért a blogon kívül útjára bocsátottuk a Térképtörténeti Közleményeket mint tudományos folyóiratot.

A blog kötetlenebb publikációs forma, melyben több és nagyobb méretű, illetve felbontású képet is bemutathatunk, a Közlemények azonban a tudományos publikáció formai és tartalmi igényeit nyújtó elektronikus kiadvány, mely a képek elhelyezésére korlátozottabb lehetőséget nyújt.

Ezzel a kombinációval próbáljuk szerzőinket arra bíztatni, amennyiben módjukban áll, mind a két változat kínálta lehetőséggel éljenek, mert így tudunk minél több olvasót megszólítani.

Felhívjuk minden jövőbeli szerzőnk figyelmét, hogy a közzétételre (többszörözés) a hatályos szerzői jogi törvény minden vonatkozásában érvényes. A szerzői jogokat általánosságban az 1999. évi LXXVI. törvény szabályozza. A törvény alapján védelemben részesül minden olyan egyéni, eredeti alkotás, amely egy vagy több szerző szellemi teljesítményeként jött létre. A szerzőt/szerzőket a mű létrejöttétől kezdve megilleti(k) a szerzői jogok – a személyhez fűződő és a vagyoni jogok összessége. Magyarországon a szerző(k) – pl. író, illusztrátor, fordító stb. – életében, valamint a szerző(k) halálától számított hetven éven át marad érvényben, ha a szerzői jog tulajdonosa másként nem rendelkezik.

Általában

 • Szerzőinktől szívesen vennénk egy publikálható arcképet és egy rövid szakmai életrajzot.
 • A képek jogi helyzetének tisztázása érdekében kérjük a szerzőket, hogy adják meg a tulajdonos intézmény pontos nevét és ha lehet, az elérési lehetőséget is.
 • A beküldött tanulmányok kötetbe kerülése a szerkesztőbizottság tagjai által történt jóváhagyást követően történik. Emiatt a szerkesztőbizottság fenntartja a lehetőséget, hogy a megjelenéssel kapcsolatban formai és tartalmi változtatásokat javasoljon a szerzőnek.

Blogbejegyzések

 • A bejegyzések optimális terjedelme 1500–5000 karakter (szóközökkel), az ennél hosszabb írásokat kérjük, több részre bontani.
 • A szöveghez kérünk egy 2–5 mondatos rövid ismertetőt, és kérjük, hogy az írásokat a tartalomnak megfelelő, 2–4 tárgyszóval (címke) lássák el. (Ezek az ábrázolt földrajzi hely, korszak, személy stb. lehetnek.)
 • A blogbejegyzéseket kérjük 12-es betűmérettel, DOC vagy DOCX formátumban leadni.
 • Kérjük, hogy a szöveg csak a legszükségesebb formázásokat tartalmazza.
 • Ha a téma megkívánja, a szöveg végére irodalomjegyzék elhelyezhető.
 • A blogra képernyőképeket tudunk feltölteni, ezért ha felnagyított részletet kérnek bemutatni, akkor a részleteket kérjük külön képként mellékelni. A képek helyét kérjük a megfelelő helyen, jól látható módon jelölni a képaláírásokkal együtt. A képeket kérjük .jpg vagy .tiff állományban leadni.

Tanulmányok

 • A tanulmányokhoz max. féloldalas rezümét kérünk, ami önálló blogbejegyzésként is publikálható. (Az erre vonatkozó információkat lásd fent!)
 • Bekezdéseknél tabulátort, behúzásokat ne használjanak, az egyes bekezdések között egy üres sort kérünk hagyni.
 • Automatikus számozásokat és elválasztást ne használjanak.
 • A tanulmányok 12-es betűmérettel, Times New Roman CE betűkészlettel és normál sorközzel készüljenek.
 • Az évszázadok az eredeti előfordulás kivételével arab számmal legyenek írva.
 • A szövegkiemelés kerülendő, csak a legszükségesebb esetben használják.
 • A képeket úgy kérjük eltervezni (méretezni), hogy azok tartalma A4-es formátumban is értelmezhető legyen. A képek helyét kérjük a megfelelő helyen, jól látható módon jelölni képaláírásokkal együtt.
 • Helyesírás: általánosan, továbbá a földrajzi és személyneveknél, számadatoknál a hatályos akadémiai helyesírási szabályzat az irányadó.
 • A jegyzeteket lábjegyzetben kérjük, a szövegszerkesztő „Lábjegyzet beszúrása” lehetőség alkalmazásával, 10-es betűmérettel, az alábbi példák alapján:
  • MIKOVINY Sámuel: Epistola de methodo concinnandarum mapparum Hungariae topographicarum, ad ... Matthiam Belium. Pozsony, 1732. 12. (a továbbiakban MIKOVINY 1732) 12.
  • MIKOVINY 1732, 18.
  • IRMÉDI-MOLNÁR László: Az 1786. évi kataszteri felmérés Zalavármegyében. In: Földrajzi Közlemények 1939/4. 336.
  • Bayerische Musiker Lexikon Online, http://www.bmlo.lmu.de/p1395 (2016.02.01.)
 • Az irodalmat az alábbi példák alapján kérjük:
  • BAK Borbála: Lázár secretarius térképének római másolatai és egy francia metszetkiadó a 16. századi Rómában. In: Auxilium historiae. Tanulmányok a hetvenesztendős Bertényi Iván tiszteletére. Szerk.: Körmendi Tamás és Thoroczkay Gábor. Budapest, 2009. 35–48.
  • DÖRFLINGER, Johannes: Die österreichische Kartographie im 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Unter besonderer Berücksichtigung der Privatkartographie zwischen 1780–1820. Bd. I-II. Wien, 1984–1988.
  • IRMÉDI-MOLNÁR László: Az 1786. évi kataszteri felmérés Zalavármegyében. In: Földrajzi Közlemények 1939/4. 330–342.