Szerzőink figyelmébe ajánljuk

Térképtörténeti vállalkozásunk egyszerre kívánja megszólítani a szélesebb nagyközönséget és kielégíteni a szűkebb szakmai közösség érdeklődését és szakmai igényeit. Ennek érdekében a blogon kívül útjára bocsátottuk a Térképtörténeti Közlemények című tudományos folyóiratot.

A blog kötetlenebb közlési forma, melyben több és nagyobb méretű, illetve felbontású képet is bemutathatunk, a Közlemények azonban a tudományos közlés formai és tartalmi követelményeihez igazodó elektronikus kiadvány, amely a képek elhelyezésére korlátozottabb lehetőséget nyújt.

Szerzőinket arra szeretnénk bíztatni, hogy amennyiben módjukban áll, a Földabrosz kínálta mindkét  lehetőséggel éljenek, annak érdekében, hogy a térképtörténet iránt érdeklődő olvasók tábora szélesebbé váljon.

Felhívjuk minden jövőbeli szerzőnk figyelmét, hogy a közzétételre (többszörözés) a hatályos szerzői jogi törvény minden vonatkozásában érvényes. A szerzői jogokat általánosságban az 1999. évi LXXVI. törvény szabályozza. A törvény alapján védelemben részesül minden olyan egyéni, eredeti alkotás, amely egy vagy több szerző szellemi teljesítményeként jött létre. A szerzőt/szerzőket a mű létrejöttétől kezdve megilleti(k) a szerzői jogok – a személyhez fűződő és a vagyoni jogok összessége. Magyarországon a szerző(k) – pl. író, illusztrátor, fordító stb. – életében, valamint a szerző(k) halálától számított hetven éven át marad érvényben, ha a szerzői jog tulajdonosa másként nem rendelkezik.

Általában

 • Szerzőinktől szívesen vennénk egy arcképet és egy rövid szakmai életrajzot, mely a honlapon közzétehető.
 • A bejegyzésben szereplő képek jogi helyzetének tisztázása érdekében kérjük a szerzőket, hogy mellékletben közöljék a képek jogkezelőjének pontos nevét és amennyiben lehetséges  elérhetőségét!
 • Szeretnénk felhívni a tisztelt szerzők szíves figyelmét arra, hogy a közlésre beküldött műben foglaltak tény- és jogszerűségéért, valamint a hivatkozások pontosságáért a felelősség a szerzőt terheli.

Blogbejegyzések

 • A bejegyzések lehetőleg 1000–10000 leütés terjedelműek legyenek (szóközökkel együtt), az ennél hosszabb írásokat kérjük, több részre bontani!
 • A szöveghez kérjük, hogy mellékeljenek egy pár mondatnyi terjedelmű rövid ismertetőt és a tartalomnak megfelelő tárgyszavak (címkék) jegyzékét (ezek az ábrázolt földrajzi hely, korszak, személynév stb. lehetnek.)!
 • Ha a téma megkívánja, a szöveg végére irodalomjegyzék elhelyezhető.
 • A képeket .jpg vagy .tiff formátumban mellékeljék a bejegyzés szövegéhez. A honlapra képernyőképeket tudunk feltölteni, ezért ha felnagyított részletet szeretnének bemutatni, akkor a részleteket kérjük külön képként szíveskedjenek mellékelni. A képek helyét kérjük a megfelelő helyen, jól látható módon jelöljék, a képaláírásokkal együtt!

Tanulmányok

 • A beküldött tanulmányok kötetben történő megjelentetése a szerkesztőbizottság tagjai által történt jóváhagyást követően történik. A szerkesztőbizottság fenntartja a jogot, hogy a megjelenéssel kapcsolatban formai és tartalmi változtatásokat javasolhasson a szerzőnek
 • A tanulmányokhoz pár száz leütés terjedelmű rezümét kérünk!
 • Bekezdéseknél tabulátort, behúzásokat ne használjanak, az egyes bekezdések között egy üres sort kérünk hagyni!
 • Automatikus számozásokat és elválasztást ne használjanak!
 • A tanulmányok 12-es betűmérettel, Times New Roman CE betűkészlettel és normál sorközzel készüljenek!
 • Az évszázadok az eredeti előfordulás kivételével arab számmal írva jelenjenek meg!
 • A szövegkiemelés kerülendő, csak a legszükségesebb esetben használják!
 • A képeket kérjük, hogy oly módon méretezzék, hogy azok tartalma A4-es formátumban is értelmezhető legyen! A képek helyét kérjük a megfelelő helyen, jól látható módon jelölni képaláírásokkal együtt!
 • Helyesírás: általánosan, továbbá a földrajzi és személyneveknél, számadatoknál a hatályos akadémiai helyesírási szabályzat az irányadó.
 • A jegyzeteket lábjegyzetben kérjük, a szövegszerkesztő „Lábjegyzet beszúrása” lehetőség alkalmazásával, 10-es betűmérettel, az alábbi példák alapján:
  • MIKOVINY Sámuel: Epistola de methodo concinnandarum mapparum Hungariae topographicarum, ad ... Matthiam Belium. Pozsony, 1732. 12. (a továbbiakban MIKOVINY 1732) 12.
  • MIKOVINY 1732, 18.
  • IRMÉDI-MOLNÁR László: Az 1786. évi kataszteri felmérés Zalavármegyében. In: Földrajzi Közlemények 1939/4. 336.
  • Bayerische Musiker Lexikon Online, http://www.bmlo.lmu.de/p1395 (2016.02.01.)
 • Az irodalmat az alábbi példák alapján kérjük:
  • BAK Borbála: Lázár secretarius térképének római másolatai és egy francia metszetkiadó a 16. századi Rómában. In: Auxilium historiae. Tanulmányok a hetvenesztendős Bertényi Iván tiszteletére. Szerk.: Körmendi Tamás és Thoroczkay Gábor. Budapest, 2009. 35–48.
  • DÖRFLINGER, Johannes: Die österreichische Kartographie im 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Unter besonderer Berücksichtigung der Privatkartographie zwischen 1780–1820. Bd. I-II. Wien, 1984–1988.
  • IRMÉDI-MOLNÁR László: Az 1786. évi kataszteri felmérés Zalavármegyében. In: Földrajzi Közlemények 1939/4. 330–342.