Újdonságok a Humboldt Egyetem Földrajzi Intézetének térképgyűjteményéből 3.

Atlas Hungaricus, Lidl [0]

MAPPA GEOGRAPHICA / Novissima et accuratissima Regni / HUNGARIÆ INFERIORIS. / Continens Hodierni belli loca Castra, / Motus, Stationes, itinera, clades, vere- / dariorum vios, cum adiecentibus Re- / gionibus, et Provincÿs, præsertun Mar- / ti hoc tempore du servientibus, ex re- / centissimis Geographorum Authographis / speciali impenso labore, desumptis, / additis præterca quam plurimis locis, / annotationibus novitatibus, in alÿs /  omnibus Tabulis Ichnographicis usq. / adhuc desideratis In gratiam, peregri- / nantium, castra sequentiam et Geogra- / phici studÿ cultorum. Amatorumque, / sedulitate maxima concinata accom- / modata et praesentata. //

Neue, und accurate General Reiß / Marsch und Post, / Land-Karten. / Deren jetzigen Kriegs unternehm- / ungen, das König-Reich unter Hungarn / mit allen angräntzenden / Landern betreffend, besonders in / sich haltend die jenige Orther, und / Landschafften, welche dem Kriegs- / feuer würdlichen unter worffen, / so aus denen meisten aufgemessenen / particular, und dieser Länder durchreissen / Ingenieur in eine Haubt-Karten verfasset / worinnen auch noch viele Neuigkeiten / angemercket, dergleichen in ander Karten nicht / zufünden mit besonderen Fleiß denen Reisenden und / in Kriegs Sachen sich übenden Liebhabern, zur bequemer mit begleifung auf das möglichste eingerichtet worden. //

Im Wienn zufindē auf der Freÿung beÿm goldenen Straussen beÿ Ioh: Iacob Lidl Käÿe: Priv: et Univ: Chalcog: sculp: et ex: cum Pr: S: C: Maj: [1747 körül] Jelzet: A-3333-06 Bibiliográfiai leírás

Dél-Magyarország és Északnyugat-Balkán térképe (OSZK Térképtár, TE 203)

Johann Jacob Lidl (1696–1771) a 18. század közepének jelentős bécsi rézmetszője és kiadója volt, térképei elsősorban a korszak nagy háborúinak színtereit ábrázolják. Kiadványain sajnos rendkívül ritkán tüntette fel a kiadási évet (gyakran a saját nevét sem), így azok pontos datálása jobbára csak közvetett módon lehetséges, vagy éppen lehetetlen. Életéről elég hiányosak az ismereteink, úgy tűnik, hogy egyetlen biztos datálási adat áll csak rendelkezésünkre: 1747-ben császári privilégiumot kapott.

A szakmai és gyűjtői körökben jól ismert Neu und accurate verfaste General Post Landkarte des sehr grossen Welt berühmten Konig-Reichs Hungarn című térképe (OSZK Térképtár, TR 2 503) Bibiliográfiai leírás a szakirodalom alapján 1747 és 1764 között jelenhetett meg. Előbbi évben kapta a darabon is szereplő privilégiumát, utóbbi pedig annak a Johann Philipp Harrach (1678–1764) tábornagynak, az Udvari Haditanács elnökének a halálozási éve, akinek a térképet a kiadó ajánlotta.

A térkép újabb kiadása Accurate Landkarte die Königreiche Ober- und Nieder-Ungarn címen (OSZK Térképtár, TR 2 502) Bibiliográfiai leírás az 1788 és 1791 között zajlott osztrák-orosz-török háború idején jelenhetett meg, több mint 15 évvel Lidl halála után. Ez elsőre meglepő, de ismereteink szerint örökösei még 1790-ben is „Lidlschen Erben” néven kiadtak térképeket.

A Földrajzi Intézet térképe a fent említett művek bal alsó szelvénye, mely Dél-Magyarországot valamint az északnyugat-balkáni régiót ábrázolja, és önálló címmel rendelkezik. A korábbi szelvénnyel teljesen azonos a kivágat, a térképi tartalom pedig csak a bal alsó sarokban tér el annyiban, hogy itt találjuk a jelmagyarázatot, a térkép latin és német címét, a kiadási adatokat, továbbá egy postaszolgálati  és egy csatajelenetet.

Összevetve a térképeket, a Neu und accurate verfaste General Post Landkarte des sehr grossen Welt berühmten Konig-Reichs Hungarn című térkép bal alsó szelvényén, immár az itáliai részt és az Adriát ábrázoló területen jól felismerhetők egy korábban a réz nyomólemezből eltüntetett szöveg betűi. Elolvasni ugyan nem lehet őket, de helyzetüket megfigyelve világos, hogy a berlini példány címfeliratának és díszítésének maradványai. Mivel a térképen szerepel Lidl privilégiuma, a térkép csak 1747-ben, vagy utána készülhetett, majd valamikor a későbbiekben átalakították, és tartalmát jelentősen kibővítették a további három szelvénnyel.

A térképnek létezik tartalmilag bővített változata is, melynek bal oldalához 14 darab városkép, jobb oldalához pedig egy betűrendes hélynévmutató van illesztve. Egy ilyen változat található az Országos Levéltár gyűjteményében, és egy szépen színezett példány a brnoi Morva Könyvtár Hermann Moll-gyűjteményben is.

 

Irodalom:
DÖRFLINGER, Johannes: Österreichische Karten des 18. Jahrhunderts. Wien, 1985. 51–57.