A vörös térkép különböző változatai 4. Az 1928 és 1941 között megjelent kiadások

1928

1928a
MAGYARORSZÁG NÉPRAJZI / TÉRKÉPE / A NÉPSŰRŰSÉG ALAPJÁN / SZERKESZTETTE / GRÓF TELEKI PÁL //
ETHNOGRAPHICAL MAP / OF HUNGARY / BASED ON / DENSITY OF POPULATION / BY / COUNT PAUL TELEKI / PROFESSOR OF GEOGRAPHY //
MAGYAR FÖLDRAJZI INTÉZET R. T. BUDAPEST.
In: Igazságot Magyarországnak! Budapest, 1928. 402 old.
Megjegyzések: 1:1 000 000. Magyar Külügyi Társaság. 80×58 cm, kivehető melléklet.
    Lelőhely: OSZK 278.272

Teleki Pál: Magyarország néprajzi térképe a népsűrűség alapján. 1928a változat.  (A szerző saját példánya)

1928b
A térképlap megegyezik az előzővel.
In: Justice for Hungary Review and Criticism of the Effect of the Treaty of Trianon. London, 1928. 376 old.
Megjegyzések: 1:1 000 000. Longmans, Green & Co. Ltd. 80×58 cm, kivehető melléklet felhajtható olajpapíros réteggel. Az olajpapíros réteg az elcsatolt területek országonkénti adatait tartalmazza. A könyvet Londonban adták ki, a térképet azonban valószínűleg Budapesten nyomtatták.
    Lelőhely: OSZK 262.041

Teleki Pál: Magyarország néprajzi térképe a népsűrűség alapján. 1928b változat.  (A szerző saját példánya)

1928/1940

1928-1940
A térképlap megegyezik az előzőekkel.
Borítón: ARTARIA=LANDKARTEN / KOHLMARKT 9 WIEN I FERNRUF R=25=7=20 / GEGR. 1770
Megjegyzések: 1:1 000 000. Az Artaria Kiadó könyvkereskedésének borítójával. 79×59 cm. A térkép némileg házilagos borítóját feltehetőleg nem a magyarországi kiadó, hanem a térképlapot Bécsben árusító Artaria könyvkereskedése készítette utólag, de valószínűleg még az eladás előtt a térképlaphoz. A ceruzás feliratok szerint ezt a példányt a bécsi Osztrák Nemzeti Könyvtár Térképtára 1940-ben vásárolta több más térképpel együtt. A borító egyszerűsége ellenére azt nagy valószínűséggel bizonyítja, hogy az ilyen kivitelezésű térképlapot nem csak könyvmellékletként (1928a) lehetett kapni, hanem önálló térképként is meg lehetett vásárolni. Valószínű azonban, hogy ennek a térképlapnak más könyvkereskedésben árusított példányait más borítóval, esetleg borító nélkül is lehetett kapni. A borító meglétére, tehát a térkép külön kiadványként is való árusítására utal a Yale Egyetem digitális képkönyvtárában látható változat is. Mivel nem szerepel a térképen évszám, ezért 1928 és 1940 közé datáltuk.
    Lelőhely: Österreichische Nationalbibliothek, Kartensammlung, K II 102940 KAR MAG (Bécs)

Az 1928/1940-re datált változat terjesztői borítója. (Österreichische Nationalbibliothek, Kartensammlung, K II 102940 KAR MAG)

1939/1940

1939/1940a
ETHNOGRAPHICAL / MAP OF HUNGARY / BASED / ON THE DENSITY / OF POPULATION // BY / COUNT PAUL TELEKI / Professor of geography / According to the census of 1910 // Magyar Földrajzi Intézet RT., Budapest.
Megjegyzések: 1939/1940. 1:1 000 000. 78,5×58,5 cm, önálló térképlap, évszám, borító és magyarázófüzet nélkül. Az angol nyelvű magyarázószöveggel ellátott térkép az 1939. március 15. és az 1940. augusztus 30. közötti határokat ábrázolja.
    Lelőhely: OSZK Térképtár, TM 6 439; MTA CSFK Földrajztudományi Intézet Könyvtár, E 101

Teleki Pál: Ethnographical map of Hungary. 1939/1940a változat. (OSZK Térképtár, TM 6 439)

1939/1940b
CARTA / ETHNOGRAFIQUE / DE LA HONGRIE / CONSTRUITE / EN ACCORDANCE / AVEC LA / DENSITÉ DEL LA POPULATION // PAR PAUL TELEKI / Professeur de géographie / Selon le recensement de 1910 //
Magyar Földrajzi Intézet RT., Budapest.
Megjegyzések: 1939/1940. 1:1 000 000. 78,5×58,5 cm, önálló térképlap, évszám, borító és magyarázófüzet nélkül. A francia nyelvű magyarázószöveggel ellátott térkép az 1939. március 15. és az 1940. augusztus 30. közötti határokat ábrázolja (1940. évi OSZK állománybélyegzővel.)
    Lelőhely: OSZK Térképtár, TM 6 442; KSH Könyvtár TD 0524

Teleki Pál: Carta ethnografique de la Hongrie. 1939/1940b változat. (OSZK Térképtár, TM 6 442)

1939/1940c
UNGARNS / ETHNOGRAPHISCHE / LANDKARTE / AUF GRUND DER VOLKSDICHTIGKEIT // VON / GRAF PAUL VON TELEKI / Professor der Geographie / Auf Grund der Volkszählung von 1910  // Magyar Földrajzi Intézet RT., Budapest.
Megjegyzések: 1939/1940. 1:1 000 000. 78,5×58,5 cm, önálló térképlap, évszám, borító és magyarázófüzet nélkül. A német nyelvű magyarázószöveggel ellátott térkép az 1939. március 15. és az 1940. augusztus 30. közötti határokat ábrázolja.
    Lelőhely: OSZK Térképtár, TM 6 446; KSH Könyvtár TD 0523

Teleki Pál: Ungarns ethnographische Landkarte. 1939/1940c változat. (OSZK Térképtár, TM 6 446)

1939/1940d
CARTA / ETNOGRAFICA / D’UNGHERIA / COSTRUITA IN BASE / ALLA DENSITÁ / DELLA POPOLAZIONE // DAL CONTE PAOLO DI TELEKI / Professore di geografia / Secondo il ricensimento di 1910 // Magyar Földrajzi Intézet Rt., Budapest.
Megjegyzések: 1939/1940. 1:1 000 000. 78,5×58,5 cm, önálló térképlap, évszám, borító és magyarázófüzet nélkül. Az olasz nyelvű magyarázószöveggel ellátott térkép az 1939. március 15. és az 1940. augusztus 30. közötti határokat ábrázolja.
Lelőhely: OSZK Térképtár, TM 6441; HIM Hadtörténelmi Térképtár B IX c 1075/1a; KSH Könyvtár TD 0522

Teleki Pál: Carta etnografica d’Ungheria. 1939/1940d (HIM Hadtörténelmi Térképtár B IX c 1075/1a)

A fenti térképek csak nyelvükben térnek el, kiadási évszámuk az ábrázolt határok alapján hozzávetőleges.

   Összesen tehát, ha a térképeken szereplő változásokat, és a megjelenési hely változásait (azt is, ha egyazon mű több nyelven is megjelent, de a térkép maga nem változott) is figyelembe vesszük, akkor legalább 6 litografálást, 12 kiadást és 27 változatot tudunk elkülöníteni. A kiadásoknál a változatokhoz képest levontuk azokat a példákat, amelyek alapvetően csak a befoglaló mű, vagy a borító nyelvében különböztek, de koncepcionálisan egy kiadói vállalkozáshoz kötődtek. A változatok számánál minden lehetséges kombinációt számba véve mind a térképlapokon, mind a befoglaló művekben fellelhető bárminemű változásra tekintettel voltunk.
   Arra a kérdésre, hogy ezek közül melyik az „igazi” vörös térkép, nehéz válaszolni, mivel jelen állás szerint nem tudjuk pontosan, hogy ki és mikor (valamikor a béketárgyalások folyamán) adta a térképnek a „vörös térkép” elnevezést. Ha kiadói oldalról közelítjük meg, akkor az első kiadás magyar nyelvű (vagy bármilyen nyelvű) változata az eredeti térkép, tehát az 1919a, vagy az 1919a-f változatok. A legkorábbi ismert példány azonban valószínűleg a Bowman-nak küldött, részben kézzel színezett példány, az 1919g jelű változat. Ha a térkép történeti jelentősége felől közelítünk, akkor az Apponyi Albert által a magyar békedelegáció nevében 1920. január 16-án, a békefeltételek kézhezvételét követően elmondott beszéd után bemutatott konkrét példányt érdemes kiemelni. Ennek holléte jelenleg ismeretlen, azonban a korabeli visszaemlékezések szerint tartalmazza a Teleki által kézzel berajzolt határvonalakat és főbb népességszám-adatokat.
Összeségében elmondható, hogy igen nehéz a vörös térkép változatainak pontos számát meghatározni, de jelen listával talán kicsit közelebb kerültünk ehhez.

 

A sorozat további részei:

https://blog.oszk.hu/foldabrosz/voros-terkep-kulonbozo-valtozatai-1-az-1919-evi-kiadasok

https://blog.oszk.hu/foldabrosz/voros-terkep-kulonbozo-valtozatai-2-az-1920-evi-kiadasok

https://blog.oszk.hu/foldabrosz/voros-terkep-kulonbozo-valtozatai-3-az-1922-es-1927-kozott-megjelent-kiadasok