Kiegészítés a Lipszky-térképek és feldolgozásaik jegyzékéhez 3. Schedius Lajos és Blaschnek Sámuel ismeretlen címváltozatú Magyarország-térképe

Lipszky Mappa generalisának felhasználásával készült Schedius Lajos és Blaschnek Sámuel Magyarország-térképe, helyesbítve a második katonai felméréshez kapcsolódó háromszögelési adatok, illetve a nagyszabású folyó- és úttérképezések eredményeinek részbeni felhasználásával. A szerzők, Schedius Lajos (1764–1847), a pesti tudományegyetem professzora, aki már Lipszky térképéhez tartozó helységnévtár, a Repertorium locorum objectorumque (1808) összeállításában is részt vett, valamint Blaschnek Sámuel (1789–1854), sziléziai származású földmérő. Schedius nemcsak a szervezési és irányítási munkákat végezte, hanem tevőlegesen is közreműködött a térképi tartalom ellenőrzésében, míg a tényleges szerkesztési feladatokat Blaschnek látta el.

A térkép méretaránya és nagyjából a kivágata is megegyezik a Mappa generaliséval, tehát nemcsak Magyarországot, hanem a szomszédos tartományokat is jórészt magába foglalja. A kilenc szelvényt 1833 és 1836 között szándékoztak megjelentetni, ahogy az az 1833-ban megjelent 1. szelvényről is kiderül. A 2. szelvény feltehetően 1834-ben készült el, amikor is a cenzúra betiltotta, ugyanis a lapon található galíciai területrész ugyanolyan részletességgel volt kidolgozva, mint a magyarországi, a morva terület azonban az 1. szelvénnyel megegyezően, alig részletezve jelent meg. Ez pedig Galícia hovatartozásának ingoványos kérdését vetette fel.

Végül is 1836-ban folytatódhatott a kiadás, immár minden terület, a kiadók elképzelését érvényesítve, részletesen kidolgozva. Egyébként a megjelenés elhúzódott egészen 1837-ig, és három különböző tartalmi változat maradt fönn. Az 1838. évi kiadásnál már módosították az évszámot is. Legközelebb 1847-ben jelent meg a térkép, s ennek a kiadásnak is három változatát ismerjük.

Pár éve, legnagyobb meglepetésemre kettő darab 1847. évi kiadású példány került elő, a korábban ismert címtől eltérő felirattal. 2012 júniusában Andrzej Kowalak úr Varsóból hívta fel a figyelmemet ezen változatra. A felbukkant műről említést tettem Lázár Tibor térkép és hungarika gyűjtőnek, aki már korábban is segítette kutatásomat. Ő hamarosan beszerezte a térkép egy másik, hiánytalan és egységes állapotú példányát és a kutatás rendelkezésére bocsátotta.

Mivel a későbbi állapotokon kivétel nélkül az ismert címváltozat szerepel, magyarázatként két lehetőség merült fel. Vagy megint a cenzúra keze lehetett a dologban, mert valamiért nem voltak elégedettek, vagy esetleg – mivel Schedius halála miatt a kiadás áthúzódott 1848-ra – az új politikai viszonyok közepette a kiadók megfelelőbbnek vélték a változtatást. A térkép tartalma teljesen megegyezik a következő állapotú példányokéval.

Az 1847. évi kiadás első címe

Az 1847. évi kiadás módosított címe

MAGYAR ORSZÁG,

HORVÁT, TÓT, DALMÁT, ERDÉLY ORSZÁGOK,

A’ TENGER MELLÉK, KATONAI HATÁRŐRVIDÉK,

S’ AZ AUSTRIAI BIRODALOM SZOMSZÉD

RÉSZEINEK FÖLDKÉPE.

 

IIDIK EGÉSZEN MEGVÁLTOZTATOTT,

ASTRONOMIAI HATÁROZATOKON ALAPULÓ

S’ AZ ORSZÁG JELEN ÁLLAPOTÁNAK

MEGFELELŐ KIADÁS.

 

MAGYAR ORSZÁG,

HORVÁT, TÓT, DALMÁT, ERDÉLY ORSZÁGOK,

A’ TENGER MELLÉK, KATONAI HATÁRŐRVIDÉK,

FÖLDKÉPE.

 

 

EGÉSZEN MEGVÁLTOZTATOTT, CSILLAGTANI

HATÁROZATOKRA ALAPITOTT ÉS AZ ORSZÁG JELEN

ÁLLAPOTÁNAK MEGFELELŐ IIDIK KIADÁS,

MELLY MAGÁBAN FOGLALJA MÉG GALICZIÁT, KRAKÓI VIDÉKET

S’ AZ AUSTRIAI BIRODALOM HATÁROS RÉSZEIT.

Az új 1847. évi kiadás címe (Lázár Tibor tulajdonában)

 

Irodalom:

PÁSZTI László: Kiegészítés Schedius Lajos és Blaschnek Sámuel Magyarország-térképének kiadástörténetéhez. In: Geodézia és Kartográfia 2012/1-2. 9–12.
PÁSZTI László: Schedius Lajos és Blaschnek Sámuel Magyarország-térképének kiadásváltozatai. A szabadságharc hadvezetésének országtérképe. In: Geodézia és Kartográfia 2002/11. 12–17.