Kiegészítés a Lipszky-térképek és feldolgozásaik jegyzékéhez 4. François-Sulpice Beudant Magyarország-térképei

François-Sulpice Beudant (1787–1850), mint a párizsi királyi ásványkabinet aligazgatója 1818-ban Christian Andreas Zipser (1783–1864) besztercebányai tanár és földtani érdeklődésű műkedvelő kíséretében 9 hónapot töltött Magyarországon a királyi ásványgyűjtemény gyarapítása és földtani megfigyelések megtétele céljából. Megfigyeléseit egy négykötetes monográfiában írta meg Voyage mineralogique et géologique en Hongrie címmel. Munkájával „lezárult az az időszak, amikor még értékes leíró és topografikus, sőt általános ásványtani (kőzet- és földtani) információk is túlnyomórészt természettudományi vagy bányászati útleírások keretében jelentek meg.” Az első két kötet az utazás leírását tartalmazza, a harmadikban földtani áttekintés, a negyedikben pedig a térképek és a geológiai szelvények találhatók.

Könyvében két Magyarország-térkép is megtalálható. Az első egy kisebb méretű (25,5x36 cm) közigazgatási térkép, a második egy 60,8x87,6 cm-es általános jellegű térkép, rajta kézzel színezve a geológiai tartalom. Metszője Claude Alexandre Moisy (1763–1827 körül) volt. A térképek címéből nem derül ki a felhasznált forrás, de az első kötet előszavában Beudant így fogalmazott: „A nagy általános térkép a Lipszky-féle egy kicsinyített változata, néhány pontban Görög térképei alapján módosítva. Minden hely nevét tartalmazza, amelyet idéztem, és mindazokét, amelyek esetében különböző szerzők valamilyen földtani jelenséget  vagy érdekes ásványi anyagot jeleztek. Helyénvalónak tartottam, hogy – a kavarodást elkerülendő – a lényegre szorítkozva minden további helyjelölést eltávolítsak.”  (Fordította Dede Franciska)

 

Carte des divisions intérieures administratives, militaires, etc des provinces Hongraises (Atlas Hungaricus, Beudant 2) (OSZK Térképtár, TR 3 096/2)

 

Carte géologique de la Hongrie et de la Transylvanie avec une partie des pays limitrophes (Atlas Hungaricus, Beudant 1) (OSZK Térképtár, TR 3 096/12)

Szántai a térkép két változatát ismerteti. Egy korait jelmagyarázat nélkül, majd az ismert változatot jelmagyarázattal. Bár semmi sem lehetetlen, mégis nehéz elképzelni egy készítés alatt álló geológiai térképet, melyre elfelejtették megrajzolni az egyik legfontosabbat, a jelmagyarázatot, s így adták át a metszőnek. Mivel sem az Országos Széchényi Könyvtár, sem a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának (MTAK) Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteményében, ahol a Szántai-hagyatékot őrzik, ilyen példányt nem találtam, arra tudok csak gondolni, hogy egy-egy színezetlen példányról, melyet általános térképként használt tulajdonosa, utólag levágták. [Megjegyzés a képhez – PL]

 

Beudant kötetének kivonata 1825-ben megjelent német nyelven Carl Theodor von Kleinschrod (1789–1869) bajor só- és bányafőtanácsos átdolgozásában. A kötetben egy kisméretű geológiai térkép található, de már nincsenek megadva a térképi források, csak a korábbiak alapján feltételezhető, hogy Lipszky alapján készült.

Geognostische Charte von Ungarn und Siebenbürgen mit einem Theile der angränzenden Länder (Atlas Hungaricus, Beudant 3) (MTAK, Ás.Ft.O.444)

 

Irodalom:

BEUDANT, François-Sulpice: Mineralogische und geognostische Reise durch Ungarn im Jahre 1818. Leipzig, 1825.
BEUDANT, François-Sulpice: Voyage mineralogique et géologique en Hongrie, pendant l’année 1818. Paris, 1822.
PAPP Gábor: A magyar topografikus és leíró ásványtan története. Topographia Mineralogica Hungariae VII. Miskolc, 2002.
SZÁNTAI Lajos: Atlas Hungaricus. Magyarország nyomtatott térképei, 1528–1850. Budapest, 1996.