Köszöntő

Köszöntő

Az Országos Széchényi Könyvtár Térképtára újszerű kezdeményezéssel áll elő, úttörő feladatra vállalkozik: magyar nyelvű térképtörténeti fórumot szeretne teremteni blog formájában. Hiánypótló kezdeményezésről van szó, hisz magyar nyelven nem létezik sem nyomtatott formában, sem elektronikusan hasonló témájú szakmai fórum, ahol teret kapnának e szakterület művelői a megnyilatkozásra, kapcsolattartásra, eszmecserére. Mindezt célként is megfogalmazzuk: kommunikációs eszköznek tekintjük a blogot, mely kutatók, történészek, műkedvelők és műgyűjtők, a térképtörténetet magas szinten művelők és a témával kedvtelésből foglalkozók, az elméleti és a gyakorlati szakemberek számára egyaránt szolgáltat információkat, valamint lehetőséget teremt az eszmecserére.

A webes megjelenés ugyanis kapukat nyit meg a régmúltba tekintés mellett a jelenkor technológiai vívmányainak kiaknázására. Nyilvánvaló, hogy az internet megsokszorozza az olvasóközönség számát, s célunk, hogy olyan látogatók érdeklődését is meg tudjunk ragadni, akik korábban csak periferiálisan foglalkoztak a térképtörténettel. Bízunk benne, hogy rövidesen a térképritkaságok statikus, egyszerű raszteres képei mellett az OSZK gyűjteményéből georeferált térképeket is be tudunk mutatni. Egyelőre a régi térképek, térképművek nagy anyagi erőforrás igényű feldolgozását intézményen kívüli projektek, fejlesztések keretében tudjuk biztosítani. Célunk a bloggal az is, hogy partnereket szerezzünk a térképészeti örökség megőrzésének, igényes feldolgozásának és szolgáltatásának érdekében.

 

A Térképtár

Az Országos Széchényi Könyvtár Térképtára az ország legnagyobb térképgyűjteményét őrzi. A ma mintegy 200.000 darabos állomány elsősorban magyar vonatkozású dokumentumokat foglal magába.

A tár a legnagyobb teljességgel gyűjti a magyar kartográfia múltjának és jelenének alkotásait. A gyűjtemény magját a könyvtáralapító gróf Széchényi Ferenc saját, egykori térkép- és atlaszgyűjteménye képezi, a maga körülbelül 3000 térképével és 100 atlaszával. Ez a grófi gyűjtemény az 1802. évi könyvtáralapítás óta folyamatosan bővül, ajándékozás, vásárlás és kötelespéldányok formájában.

A Térképtár, amely 1939 óta a könyvtár önálló osztályaként működik, mintegy 85.000 nyomtatott és 2800 kéziratos térképet, 5000 atlaszt, több mint 80 ég- és földgömböt, 100 dombortérképet és körülbelül 95.000 kataszteri térképlapot őriz.

Tárunk az ország legnagyobb hungarika-térképgyűjteményét mondhatja magáénak, mely számos olyan művet tartalmaz, amelyek az ország térképi ábrázolástörténetének alapvető dokumentuma. Akár ország-, megye- és várostérképekről, vagy épp atlaszokról, ahogy az elsődlegesen az oktatás szolgálatában készült történelmi térképekről, föld- és éggömbökről van szó.

 

Mik azok a térképhungarikák?

Hungarikának azokat a dokumentumokat tekintjük, amelyek:

  1. Magyarország mindenkori területén bármely nyelven jelentek meg,
  2. Magyarország mindenkori területén kívül magyar nyelven jelentek meg,
  3. magyar, illetve magyarországi szerzőtől bárhol, bármilyen nyelven jelentek meg,
  4. tartalmukban magyar, illetve magyarországi vonatkozásúak.

(Magyarország mindenkori területén az alábbiakat kell érteni: Magyarország és Erdély 1918-ig (Horvátország és Szlavónia nélkül); Pozsega, Verőce és Szerém vármegyék 1868-ig; Fiume 1779–1918 között; az 1919 után kialakult magyar állam területe, figyelembe véve az 1938 és 1941 között bekövetkezett határváltoztatásokat is.)

 

A Térképtár olvasóterme. Szemben Josef Daniel Huber Scenographie oder geometrisch. perspect. Abbildung... Wien in Öesterreich című, Bécset ábrázoló térképe, balra Perczel László Földgömbje 1862-ből.

 

Bécs madártávlati ábrázolású falitérképe. 1769-1772. Bibliográfiai leírás