Könyvbemutató

Az év végén egy új térkép-, egészen pontosan földgömbtörténeti szakkönyv jelent meg Plihál Katalin, az Országos Széchényi Könyvtár Térképtárának korábbi osztályvezetője tollából A nyomtatott magyar föld- és éggömbök címmel. A szerző 2010 őszén rendezett a témában nagy sikerű hiánypótló kiállítást, ekkor szerette meg a gömböket, ismerkedett meg közelebbről velük és azóta szisztematikusan gyűjtötte a készítésükre és kiadásukra vonatkozó adatokat.

A könyvbemutatót a Magyar Térképbarátok Társulata szervezi, alant a meghívó szövege:

MAGYAR TÉRKÉPBARÁTOK TÁRSULATA
Levélcím: 1024 Budapest, Lövőház u. 24.

Társulatunk idei első összejövetelén,
a FŐMTERV Rt. székházában (1024 Bp. Lövőház u. 37.)
a IV. emeleti tanácsteremben
2017. január 18-án (szerdán) 17.30-kor

Plihál Katalin térképész tagtársunk,
A nyomtatott magyar föld- és éggömbök című könyvét mutatja be.

E könyv a világon az első olyan kiadvány, amely a jelenleg ismert összes (102 mű) magyar földgömb leírását tartalmazza, míg a mellékelt DVD-n ezek közül 72 földgömb található meg digitálisan úgy, hogy azok nagyíthatók, körbeforgathatók. Továbbá e digitális változatok arra alkalmas számítógépen Google Earth-szel is összekapcsolható, így megismerhetjük többek között azt is, hogy a régi földrajzi neveknek mi a mai megfelelője.

Minden földgömbökkel végezhető egykori feladatgyűjtemény is megtalálható és olvasható a DVD mellékleten. Az egyikből az alábbi példát emeltük ki annak érdekében, hogy olvasóink kíváncsiságát felkeltsük:

Vajon gondolnál-e kedves olvasó, hogy az alább leírt eset földgömbbel végzett méréssel megoldható lenne? Április 10-én egyik bajnoki labdarugó mérkőzésen, amely előtt kisebb ünnepség volt, a szónoklatok oly hosszúra nyúltak, hogy a mérkőzést csak jóval az előírt idő után tudták megkezdeni. A vendégcsapat vesztésre állt, amikor ½7 órakor, 10 perccel mérkőzés befejezése előtt a játékvezető lefújta a játékot, azzal a megokolással, hogy sötét van. A mérkőzést a honi csapat megóvta, de miután a vendégcsapat igazolta, hogy a napnyugta április 10-én már 7 óra 27 perckor bekövetkezett, az óvást elutasították. Ekkor a pályaválasztó csapat intézőjének eszébe jutott, hogy a polgári szürkület tartama alatt a szabadban még látni lehet. Elővette a glóbuszt, a naptárkeret fölé emelte az Északi-sarkot, Budapest földrajzi szélességével. Felkereste a naptárkereten április 10-ét és megállapította, hogy a Nap az ekliptikán a Kos 20. jegyében áll. Ezt a rézdélkör alá hozva, beállította az órakorongot 12-re, majd rögzítve elforgatta a napállás helyét a naptárkeretig. Megállapította, hogy az órakorong ½ 7-et mutat. A rézdélkör legmagasabb pontján megerősítette a quadráns-szalagot és a végét a Kos 20. jegyén fektette át. A quadráns-szalagon felfelé mért 9°-ot. Az alatta lévő földi pontot leforgatva a naptárkeretbe, az órakorongon leolvasta, hogy ½ 8-kor vége a szürkületnek. Tehát a szürkület tartama egy teljes óra. Vagyis a mérkőzés hátralévő 10 percét még lejátszhatták volna. Elment illetékes helyre, ahol igazolták, hogy derült volt az idő és hogy a számítás helyes. A fellebbezésen az óvást elfogadták és a mérkőzést újrajátszották. (Megtörtént eset.)

A kötet borítóján látható Nagy Károly-féle földgömb sorsa is igen kalandos – ahogy arról az alábbi sorokból – is értesülhetünk.
Nagy Károly Föld- és Égtekéje a közreadók ajándékként eljutott II. Alajos liechtensteini Herceg Könyvtárában is, aki 1836 és 1858 között uralkodott. Számára az adományozók gazdagon díszítetett tekéket küldtek. Tudomásunk szerint 1975 táján a Hercegi Könyvtár (The Princely Library – Palais Liechtenstein) gyűjteményében profiltisztítást végeztek, s a címlapon is látható Földteke vásárlás útján az Amerikai Egyesült Államokba került.  2015-ben visszatér Magyarországra, azért hogy Budapesten a Központi Antikvárium 135. aukcióján kalapács alá kerüljön. Új, és méltán büszke tulajdonosa kikiáltási áron (2,5 mill. forint) szerezte meg a Földteke e példányát azért, hogy gyűjteményének „ékköve” lehessen. Ugyanakkor nincs tudomásunk arról, hogy hol, ki és milyen ok miatt változtatta meg a glóbusz eredeti állványzatát, ahogy arról sem tudunk, hogy az eredeti réz meridián e példányról miért hiányzik.

A legnagyobb sajnálatunkra a liechtensteini Herceg Könyvtárában szintén ajándékként bekerült Égteke sorsáról ez idáig nem sikerült adatokat szereznünk.

Az előadás során a könyvből nincs lehetőség vásárolni. Akinek szüksége van a könyvre, az az előadónak jelezze, és utólag megkapja.

Szokás szerint vendégeket is szívesen látunk.

Budapest, 2017. január 5.

Szádeczky-Kardoss Tamás
főtitkár
E-mail: szadeczkykt@gmail.com