Újdonságok a Humboldt Egyetem Földrajzi Intézetének térképgyűjteményéből 2.

Atlas Hungaricus, [Pfeiffer 1]

KRIEGS KARTE / von / Dalmatien, Croatien, Slavonien, Bosnien, / Servien und Albanien / Entworfen von F. R. // M. Pfeiffer sc. [Wien, 1739]. Jelzet: A-3333-07 Bibliográfiai leírás

 

Dél-Magyarország és Északnyugat-Balkán térképe (OSZK Térképtár, TE 204)

A térképről igen kevés információ áll rendelkezésre, a szakirodalom nem ismeri. A cím alapján valamelyik balkáni török háború idején készült, így szóba jöhet az 1716–1718-as, az 1737–1739-es és az 1788–1791-es háború is.

A mű készítés- és kiadástörténetének megértéséhez nagyban hozzájárult a „Verbund der Landesbibliotheken Österreichs und Südtirols” online adatbázisa, hiszen az ott közölt ép példány tartalmazza a metszői feliratot is, ami némi támpontul szolgál. M. Pfeiffernek ugyanis fennmaradt egy 1712-ben Bécsben metszett térképe, így az életkorából adódóan az évszázad utolsó török háborúja aligha jöhet számításba.

Ugyanakkor a tartalom is segítségünkre van, ugyanis egyetlen hadmozdulat van ábrázolva a Duna mellett, a lap jobb szélén, s az ott megírt Krotzka, azaz Grotzka település világos jelzése annak, hogy e hadmozdulat arra az 1739. júniusi 22-i eseményere utal, amikor a császári sereg szégyenletes vereséget szenvedett a törököktől. E feltevést támogatja az is, hogy a török csapatokat ábrázoló kis jel Belgrád előtt is látható, ami már az erőd ostromára utal. Mindezen események olyan pánikot keltettek a bécsi udvarban, hogy már-már egész Magyarországot újból elveszni látták, ezért szeptember 1.-én eláírták a belgrádi békét, melyben lemondtak minden addigi balkáni területszerzésről.

 

Irodalom:
Dörflinger, Johannes: Österreichische Karten des 18. Jahrhunderts. Wien, 1985. 41.