Ami az Atlas Hungaricusból kimaradt

Atlas Hungaricus. Magyarország nyomtatott térképei 1528–1850Szántai Lajos 1996-ban megjelent Atlas Hungaricus. Magyarország nyomtatott térképei 1528–1850 című két kötetes munkája máig a legteljesebb, az országot és egyes részterületeit, főleg Erdélyt ábrázoló nyomtatott térképek katalógusa. A megjelenés óta eltelt években, különösen az utóbbi évtizedben azonban hallatlan információbővülés részesei lehettünk. Az egyre gyorsuló ütemben folyó digitalizálási és online publikálási tevékenység, amely egyaránt vonatkozik gyűjteményi katalógusokra és a dokumentumok hozzáférhetőségére, olyan adattartalmakat is kereshetővé tett, melyek eddig feltáratlanok voltak, vagy melyek elérése a fizikai távolság miatt korábban nem volt lehetséges. Mindennek eredményeként ma már a hungarika-térképekről is lényegesen több adattal rendelkezünk.

Egy, a jövőben megjelenő újabb összefoglaló bibliográfia elkészültének reményében itt adjuk közre az Atlas Hungaricusból kimaradt adatokat, illetve az abban tévesen szereplő adatok korrekcióját. Egy minél teljesebb hungarika kartobibliográfia létrehozásához kérjük olvasóink segítségét is, hiszen biztosan többen is rendelkeznek eddig még ismeretlen változatokkal, lappangó példányokkal. Mindezekről örömmel adnánk hírt Földabroszunk lapjain.

A blogbejegyzésekben és a csatlakozó tanulmányokban igyekszünk az új tételeket beilleszteni a Szántai Lajos által kialakított rendszerbe, ezzel is megkönnyítve a gyűjtők és az antikváriusok tájékozódását.