Kiegészítés a Lipszky-térképek és feldolgozásaik jegyzékéhez 1. A Mappa generalis 1833. évi kiadása

Lipszky ezredes a Mappa generalis lemezeiről 1812-ig készített lenyomatokat, aztán azokat a nyugalomba vonulásakor magával vitte birtokára. 1826. évi halála után az örökösök hosszas pereskedésbe kezdtek, a lemezek sorsáról csak közvetett adataink vannak.

Nemrégiben kiderült, hogy a Tabula generalis nyomólemeze az örökösöktől a prágai Pietro Marco Giulio Berra-hoz (1784–1853) került, aki 1826-ban levonatokat készített az akkora már nagyon elkopott lemezről. Ez nem is nagyon meglepő, hiszen az eddig is közismert volt, hogy Berra kiadta a Mappa generalis-t 1849-ben.

A Lipszky János születésének 250. évfordulójára megrendezett konferenciára készülve azonban két adat is előkerült, melyek szerint Berra a térképet már 1833-ban is kiadta. Az 1850-ben Berlinben kiadott Deutschlands Militär-Literatur című kötet ugyanis a fontosabb térképkiadványokat is felsorolja, és ezek között említi a térkép 1833. évi prágai új kiadását. Az évszám alapján ehhez talán köze lehetett az ekkor megjelenő Schedius-Blaschnek-féle Magyarország-térképnek.

1856-ban jelent meg a Holland Királyi Mérnökintézet összeállításában az Osztrák Birodalom térképeinek jegyzéke (Répertoire des cartes de la Monarchie Autrichienne), mely szintén tartalmazza ezen művet azon megjegyzéssel, hogy az 1849. évi magyarországi hadműveletekben részt vevő orosz tisztek a fellelhető példányokat Prágában felvásárolták, amivel elképesztő mértékben felverték a térkép árát. Így már érthető, miért adta ki Berra ebben az évben ismét Lipszky-térképét.

Megjegyzendő, hogy a Mappa generalis későbbi kiadásai közül szintén csak a szakirodalomból, – egészen pontosan a Honterus Antikvárium árverési katalógusából – ismert a bécsi, 1869. évi Artaria-féle kiadás is. A térkép kikiáltási ára akkor 50.000 Ft volt és 56.000 Ft-ért kelt el.

A térkép javasolt katalógus kódjai: Atlas Hungaricus, Lipszky 1d[/1]; Reisz 2002, II B 1 (1833). Lipszky kisebb méretű, áttekintő térképnek szánt Tabula generalis-ának kiadásváltozatairól, és Berra részletesebb életrajzi adatairól részletesen olvashatnak a Közlemények ez évi számának 25–30. oldalán.

 

 

Irodalom:

A Honterus Antikvárium XXVIII. árverése 1996. szeptember 21-én, 10.30-kor. (Árverési katalógus)
REISZ T. Csaba: Magyarország általános térképének elkészítése a 19. század első évtizedében. Budapest, 2002.
Répertoire des cartes de la Monarchie Autrichienne. Publié par l’Institut Royal des Ingénieurs Néerlandais. La Haye, 1856.
SZÁNTAI Lajos: Atlas Hungaricus. Magyarország nyomtatott térképei, 1528–1850. Budapest, 1996.
WITZLEBEN, August: Deutschlands Militär-Literatur im letzten Jahrzehent und Übersicht der wichtigsten Karten und Pläne Central-Europa’s. Berlin, 1850.