Pierre Duval Carte de la Hongrie a l’Autriche című térképének állapotai

Az elmúlt tizenöt-húsz év információ-technológiai fejlődésének köszönhetően a világ közkönyvtárai térképanyagának  digitalizása és interneten történő szolgáltatása lehetővé tette, hogy a régi térképek, így a régi Magyarország-térképek egyre több példánya nagy felbontású kép formájában tanulmányozható legyen. E nagyszerű fejlődésnek hála, a régi térképekre vonatkozó ismereteink bővülhetnek és korábbi ismereteinket pontosíthatjuk.

Így történt ez Pierre Duval (1619–1683) fontos Carte de la Hongrie a l’Autriche című Magyarország-térképével is, amelynek a szakirodalom, így Szántai Lajos Atlas Hungaricus-a által nem ismert példányait sikerült azonosítani közkönyvtárak digitális állományainak a tanulmányozásával. Ez alkalommal az ezen példányokat is bevonó vizsgálataink eredményeit szeretnénk megosztani a régi Magyarország-térképek iránt érdeklődőkkel.

Pierre Duval: Carte de la Hongrie a l’Autriche, 3. állapot (OSZK Térképtár, TR 536)

 

A térkép kiadástörténeti kivonata

Lelőhelyek rövidítése:

BNE

Biblioteca Nacional de España (Madrid)

BnF

Bibliothèque nationale de France (Párizs)

HM HIM

Honvédelmi Minisztérium, Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Térképtár (Budapest)

MTA KIK

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye (Budapest)

MUE

Universitätsbibliothek (Bern)

OSZK

Országos Széchényi Könyvtár, Térképtár (Budapest)

 

1. állapot: 1664 első fele/közepe (1664. július 19. előtt)

(Atlas Hungaricus, DUVAL 2a) (A továbbiakban az Atlas Hungaricus, DUVAL 2b-2d tételei a 2-6. állapot egyikének sem feleltethetők meg maradéktalanul.)

CARTE / de / LA HONGRIE / a l’Autriche …

A PARIS. / Chez l’Auteur, en l’Isle de Palais, sur / le Quay de l’Horloge, / Auecque Priuilege du Roy, / pour Vingt ans. / 1664. // DF. Lapointe scr.

Lelőhely: MTA KIK, Szántai 2a (A nyomólemez kopási állapota alapján korai nyomatnak tűnik. Érdekes tartalmi, névrajzi elem, hogy a nyomaton a Vas megyében lévő Ober Limpach (Felsőlendva) nevének Ober részében  a b betű tollal van írva – úgy tűnik, az Ober Limpach tévesen d-nek metszett b betűjét (Oder) utólag tollírással javították a nyomaton; a 2. állapoton viszont már a helyes és metszett b betűvel olvasható az Ober szó.)

Szántai három ismert példányt említ, jelenleg azonban csak az egykori Szántai-példány helye ismert, amely az Akadémia Könyvtárába került. Az OSZK-példány téves információ. A tétel által említett harmadik, Gróf László-i példány, Gróf László személyes közlése szerint a Szántai-gyűjteménybe került, így elképzelhető, hogy a gyűjtemény aukciós árusításakor új tulajdonoshoz került.

 

2. állapot: 1664 első fele/közepe (1664. július 19. előtt)

CARTE / de / LA HONGRIE / a l’Autriche …

A PARIS. / Chez l’Auteur, en l’Isle de Palais, sur / le Quay de l’Horloge, au / coin de la Ruë de Harlay. / Auecque Priuilege du Roy, /  pour Vingt ans. / 1664. // DF. Lapointe scr.

Tartalmi változások:
- a kiadói címfelirat bővítve: „au /coin de la Ruë de Harlay” (a Harlay utca sarkán);
- kis erdőjel (két fajelecske) került a Duna-Tisza közére;
- a Tarna és a Tisza folyók közé felvették Compelt (Kompolt), szemben a Tisza bal parti Friedt (Tiszafüred) településsel;
- a Tisza alsó, déli végét meghosszabbították, úgy, hogy eléri a kiadói címfelirat keretét;
- RUSSIE / NOIRE felirat a jobb felső sarokban.

Lelőhely: OSZK, TM 14 589 (HM HIM példányáról készült fakszimile kiadvány); HM HIM, B IX 1083; MTA KIK, Szántai 2b; BnF, GE DD-11247

 

3. állapot: 1664. augusztus 1. (szeptember 27.?) után

CARTE / de / LA HONGRIE / a l’Autriche …

A PARIS. / Chez l’Auteur, en l’Isle de Palais, sur / le Quay de l’Horloge, au / coin de la Ruë de Harlay. / Auecque Priuilege du Roy, / pour Vingt ans. / 1664. // DF. Lapointe scr.

Tartalmi változások:
- 4 csatajel került a térképre: Kesmalowitz, Berbetin, Nadast, S. Gottart településeknél;
- a csatajel bekerült a jelmagyarázatba is, Camp de Bataille felirattal.

Lelőhely: OSZK, TR 536 (A példány fontos tartalmi eleme, hogy a török által 1663-ban elfoglalt és a  vasvári béke által török kézen hagyott terület metszett határ nélkül, de már kézi határszínezéssel jelölve van Érsekújvár és Buják között: GOVVERNE- / MENT / DE NEV-HAVSEL (Érsekújvári Kormányzóság).)

 

4. állapot: 1665. március 13. vagy szeptember 13. után

CARTE / de / LA HONGRIE / a l’Autriche …

A PARIS. / Chez l’Auteur, en l’Isle de Palais, sur / le Quay de l’Horloge, au / coin de la Ruë de Harlay. / Auecque Priuilege du Roy, / pour Vingt ans. / 1664. // DF. Lapointe scr.

Tartalmi változások:
- ponthatár került a térképre Érsekújvár felett a Vág és a Garam között, ami az Ipoly-torkolatától folytatódik és a Nouigradtól (Nógrád) keletre éri el az „Érsekújvári Kormányzóság” régi ponthatárát;
- F. Leopold felirat és erőd jel a Vág-torkolatnál;
- Schinta (Sempte) településjelét alaprajzzal egészítették ki;
- Filleck (Fülek) felett, az Ipola R. (Ipoly) kanyarjában kis négyzet, benne átlós kereszt, ami a jelmagyarázat-bővítés szerint jelzi, hogy a vár császári kézen van;
- Párkány nevét módosították, Gokern / al. Pariscan helyett: Gokern / al. Barckam.

Lelőhely: MUE, Ryh 6403:16

 

5. állapot: 1665 március – 1672

CARTE / de / LA HONGRIE / a l’Autriche …

A PARIS. / Chez l’Auteur / Auecque Priuilege du Roy, / pour Vingt ans. / 1664. // DF. Lapointe scr.

Tartalmi változás:
- a kiadói címfeliratból törölték a teljes lakcímet: „… en l’Isle de Palais, sur / le Quay de l’Horloge,au / coin de la Ruë de Harlay.”, a helyet üresen hagyva.

Lelőhely: OSZK, TA 179/38; BnF, GE DD-11246; Korányi G. T.-gyűjtemény

 

6. állapot: 1676

CARTE / de / LA HONGRIE / a l’Autriche …

A PARIS. / Chez l’Auteur / Auecque Priuilege du Roy, / pour Vingt ans. / 1676.

Tartalmi változások:
- új évszám a privilégium-felirat alatt: 1676;
- törölték a „DF. Lapointe scr.” metszői  feliratot;
- Schelle (Vágsellye) régi oldalnézeti településjelét törölték és alaprajzot metszettek a Vág jobb partjára (az alaprajz egyik vonala félig fedi a név utolsó, e betűjét, így az e betű inkább a-nak mutatkozik: Schella; sőt, mivel a régi oldalnézeti jel vízszintes alapvonalának maradványa metszi a név második l betűjét, így a név inkább Schelta-nak olvasható).

Lelőhely: MTA KIK, Szántai 2d; BNE, GMG-594-86 (a madridi példány egy eredeti 1679-es kiadású Duval-atlasz lapja, így ez az állapot bizonnyal legalább 1679-ig használatban volt)

 

7. állapot: 1684

(Atlas Hungaricus, DUVAL 2e)

CARTE / de / LA HONGRIE / a l’Autriche …

A PARIS. / Chez l’Auteur / Auecque Priuilege du Roy, / pour Vingt ans. / 1684.

Tartalmi változások:
- új évszám a privilégium-felirat alatt: 1684;
- Lipótvár neve módosítva, F. Leopold helyett Leopolstat (helye nem változtott, maradt a Vág-torkolatnál).

Lelőhely: OSZK, TR 8 457; MTA KIK, Szántai 2e; BnF, GE DD-11248 és GE DD-11249; MUE, Ryh 604:17
 

 

Irodalom

 

BÁNLAKY József: A magyar nemzet hadtörténelme. 16. köt. Rákóczyak, Zrínyiek és Thököly Imre első küzdelmeinek korszaka, 1630–1682. Budapest, 1940.
DOMOKOS György: A váralaprajztól a vármodellig: Lipótvár számítógépes modellezésének tapasztalatai. In: Castrum 2010/2. 43–70.
PASTOUREAU, Mireille: Les atlas français XVIe-XVIIe siècles: répertoire bibliographique et étude. Paris, 1984.
R. VÁRKONYI Ágnes (szerk.): Magyarország története 1526–1686. Budapest, 1985.
SZALAI Béla-SZÁNTAI Lajos: Magyar várak, városok, falvak metszeteken 1515–1800. II. A történelmi Magyarország. Budapest, 2006.
SZÁNTAI Lajos: Atlas Hungaricus. Magyarország nyomtatott térképei 1528–1850. Budapest, 1996.
SZÁNTAI Lajos: Atlas Hungaricus. Magyarország nyomtatott térképei 1528–1850. Budapest, 1996. (a továbbiakban: SZÁNTAI 1996) 163–164.  DUVAL 2a-e.