Újdonságok a Humboldt Egyetem Földrajzi Intézetének térképgyűjteményéből 1.

DER / TEMESVARER BANNAT / Abgetheilt / in Seine Districte / auf genommen und abgemeßen / auf Hohen befehl / Ihrer Hochfürstlichen Durchleücht des Prinzen / Eugenii von Savoyen / Ihro Röm: Kaÿs: und Cathol: Maÿestæt / General Lieutenanten / unter dem Governement / Seiner Excellence / Des Herrn G[ene]raln feld Marschaln Grafen / Claudii von Mercy / In denen Jahren Anno 1723: 24: et 1725: [1733 után]
Jelzet: A-3333-12 Bibliográfiai leírás

A Temesi Bánság térképe (OSZK Térképtár, TE 205)

Amikor 1715-ben az Oszmán Birodalom megtámadta a Velencei Köztársaságot, III. Károly német-római császár (1711–1740) szövetségese segítségére sietett. Kiváló hadvezére, az Udvari Haditanács elnöke, Savoyai Jenő (1663–1736) herceg 1716-ban támadólag lépett fel, elfoglalta Temesvárt, felszabadította Magyarország ekkor még török kézen lévő területeit, majd déli irányban, a Balkán-félsziget belseje felé nyomult előre.

A Temesközt azonban nem csatolták az országhoz, hanem önálló tartományként Bécsből kormányozták, és élére kinevezték Claudius Florimund Mercy (1666–1734) tábornagyot. A térképen is látható, hogy az ekkor létrehozott Temesi Bánság déli határa átnyúlt az ekkor megszerzett szerbiai területre. Ez 1739-ig volt így, amikor is a belgrádi békében az Oszmán Birodalom visszakapta a Dunától délre eső területeket.

Még Savoyai rendelte el az új tartomány felmérését, ami 1723 és 1725 között meg is történt, s eredménye egy 1:100 000 méretarányú részletes térkép lett. Készítői U. Haring őrnagy, C. I. Kayser hadnagy és Heautenont zászlós voltak. Erről számos kisebbített léptékű másolatot készítettek, ezek közé sorolhatjuk az itt bemutatott berlini kéziratos térképet is. Készítési idejére a jobb alsó sarokban lévő egyik jel magyarázatából következtethetünk: „Neue Bergwerke v[on] An[n]o 1733.”

A Széchényi Könyvtár gyűjteményében megtalálható a térképnek egy azonos méretarányú, nagyjából a fentivel azonos korú, kevésbé kidolgozott példánya is:

A Temesi Bánság térképe (OSZK Térképtár, TK 1 255) Bibliográfiai leírás

 

Irodalom:

Patay Pálné: A Temesi Bánság kéziratos térképe a XVIII. század első feléből. In: Geodézia és kartográfia, 1979/1. 55–58.