A vörös térkép különböző változatai 1. Az 1919. évi kiadások

A Teleki Pál szerkesztésében először 1919-ben megjelent, a köztudatban „vörös térkép” néven számon tartott etnikai térkép talán a legismertebb magyar kiadású etnikai térkép. Talán kevesen tudják, hogy a térkép számos kiadást megélt, így nem is olyan egyszerű meghatározni, hogy melyik „a” vörös térkép.
    Ebben a négyrészes sorozatban arra teszünk kísérletet, hogy a térkép legfontosabb változatait számba vegyük, de listánk valószínűleg nem teljes. Az egyedibb változatokról képet is közlünk. Nehezíti az értelmezést, hogy vannak olyan változatok is, ahol gyanítható, hogy esetleg magukat a térképlapokat már korábban megtervezték, és kinyomtatták, majd a különböző művekbe utólag tették be az akár teljesen azonos lapokat. A legtöbb kiadás legfeljebb a politikai határok aktuális ábrázolásában tér el egymástól, vagy abban, hogy magán a térképlapon, vagy a borítón hányféle nyelven adták meg a térkép adatait, esetleg abban, hogy milyen nagyobb mű részeként jelentek meg. Néhány kiadás esetén a melléktérképek színe és tartalma is különbözhet. Ezek alapján különbséget kell tenni az új litografálások, a különböző kiadások és a különböző változatok között.

Teleki Pál: Magyarország néprajzi térképe a népsűrűség alapján. 1919a változat. (Magángyűjtemény)

    Az egyes tételek leírása a térképen szereplő cím(ek), szerzőségi és megjelenési adatok megadásával kezdődik, ezután következnek – amennyiben van –, a borítón szereplő adatok, majd a megjegyzések. Csak a Teleki haláláig, tehát 1941-ig megjelent változatokat vettük számba, azonban a térkép (teljes alakos formában is) számos további reprodukciót élt meg azóta. A későbbiekben egy részletesebb írásban is bemutatjuk a különböző vörös térkép-változatokat a Térképtörténeti Közleményekben.

1919a

MAGYARORSZÁG NÉPRAJZI / TÉRKÉPE / A NÉPSŰRŰSÉG ALAPJÁN / SZERKESZTETTE: / GRÓF TELEKI PÁL //
ETNOGRAPHICAL MAP / OF HUNGARY / BASED ON / DENSITY OF POPULATION / BY / COUNT PAUL TELEKI / PROFESSOR OF GEOGRAPHY. //
CARTE ETHNOGRAPHIQUE / DE LA HONGRIE / CONSTRUITE EN ACCORDANCE AVEC LA / DENSITÈ DE LA POPULATION / PAR / LE COMTE PAUL TELEKI / PROFESSEUR GÉOGRAPHIE. //
Budapest 1919.
Borítón: MAGYARORSZÁG NÉPRAJZI / TÉRKÉPE / A NÉPSŰRŰSÉG ALAPJÁN. // SZERKESZTETTE: / GRÓF TELEKI PÁL. // Ára 6 korona. // (SZERZŐ KIADÁSA) / MAGYAR FÖLDRAJZI INTÉZET R.-T. NYOMÁSA / Budapest, Ujpesti rakpart. / 1919.
    Megjegyzések: 1:1 000 000. Budapest, Magyar Földrajzi Intézet Rt., 1919. 80×58 cm, barna borítóval és magyarázó füzettel ellátott szerzői kiadás.

1919b

A térképlap és a borítócím megegyezik az előzővel.
Borítón: MAGYARORSZÁG NÉPRAJZI / TÉRKÉPE / A NÉPSŰRŰSÉG ALAPJÁN. // SZERKESZTETTE: / GRÓF TELEKI PÁL. / Ára 6 korona // (SZERZŐ KIADÁSA) / MAGYAR FÖLDRAJZI INTÉZET R.-T. NYOMÁSA / Budapest, Ujpesti rakpart / 1919.
    Megjegyzések: 1:1 000 000. 80×58 cm, sötétzöld, az 1919a jelű változattól kissé különböző borítóval és magyarázó füzettel ellátott szerzői kiadás. (OSZK Térképtár, TM 6 308 arch)

1919c

A térképlap megegyezik az előzőekkel.
    Borítón: CARTE ETHNOGRAPHIQUE / DE LA HONGRIE / CONSTRUITE EN ACCORDANCE AVEC LA / DENSITÉ DE LA POPULATION. // PAR / LE COMTE PAUL TELEKI / PROFESSEUR DE GÉOGRAPHIE. // INSTITUT GÉOGRAPHIQUE HONGROIS / Budapest, Ujpest rakpart / 1919.
Megjegyzések: 1:1 000 000. Magyar Földrajzi Intézet Rt. 90×72 cm, borítóval és magyarázó füzettel ellátott kiadás. (OSZK Térképtár, TI 148 - TM 6 309)

1919d

A térképlap megegyezik az előzőekkel.
    Borítón: ETHNOGRAPHICAL MAP / OF HUNGARY / BASED ON THE / DENSITY OF POPULATION // BY / COUNT PAUL TELEKI / PROFESSOR OF GEOGRAPHY. // HUNGARIAN GEOGRAPHICAL INSTITUT / Budapest, Ujpesti rakpart / 1919.
    Megjegyzések: 1:1 000 000. Magyar Földrajzi Intézet Rt. 90×72 cm, barna borítóval és magyarázó füzettel ellátott kiadás. (OSZK Térképtár, TI 150 - TM 6 626)

1919e

A térképlap megegyezik az előzőekkel.
    Borítócím: ETHNOGRAPHICAL MAP / OF HUNGARY / BASED ON THE / DENSITY OF POPULATION // BY / COUNT PAUL TELEKI / PROFESSOR OF GEOGRAPHY. // HUNGARIAN GEOGRAPHICAL INSTITUT / Budapest, Ujpesti rakpart / 1919.
    Megjegyzések: 1:1 000 000. Magyar Földrajzi Intézet Rt. 90×72 cm, sötétzöld borítóval és magyarázó füzettel ellátott kiadás. (OSZK Térképtár, TA 4 037)

1919f

A térképlap megegyezik az előzőekkel.
    Borítón: ETHNOGRAPHICAL MAP / OF HUNGARY / BASED ON THE / DENSITY OF POPULATION // BY / COUNT PAUL TELEKI / PROFESSOR OF GEOGRAPHY. // HUNGARIAN GEOGRAPHICAL INSTITUT / Budapest, Ujpesti rakpart / 1919.
    Megjegyzések: 1:1 000 000. Magyar Földrajzi Intézet Rt. 90×72 cm, borítóval és magyarázó füzettel ellátott kiadás (USA-változat). Az angol nyelvű magyarázó füzetből amerikai közgyűjteményben olyan változatot is találtunk, amelynek a hátsó borítójára a Kárpát-medence területét két amerikai szövetségi állam területével vetik össze. Ez tehát összesen öt változatnak tekinthető. (UW-Milwaukee Libraries, American Geographical Society Library, 642 C-1919)

 

1919g

MAGYARORSZÁG NÉPRAJZI / TÉRKÉPE / A NÉPSŰRŰSÉG ALAPJÁN / SZERKESZTETTE: / GRÓF TELEKI PÁL //
ETNOGRAPHICAL MAP / OF HUNGARY / BASED ON / DENSITY OF POPULATION / BY / COUNT PAUL TELEKI / PROFESSOR OF GEOGRAPHY. //
CARTE ETHNOGRAPHIQUE / DE LA HONGRIE / CONSTRUITE EN ACCORDANCE AVEC LA / DENSITÈ DE LA POPULATION / PAR / LE COMTE PAUL TELEKI / PROFESSEUR GÉOGRAPHIE. //
Budapest 1919.
Megjegyzések: 1:1 000 000. Hely, kiadó és évszám nélkül. 82×58 cm, borító és magyarázó füzet nélküli, részben kéziratos térképváltozat. Feltételezhető, hogy az első, 1919a jelű térképnél korábbi, körülbelül 1919 január-februári változat.

 

A „vörös térkép” részben kézzel színezett változata (1919g) (UW-Milwaukee Libraries, American Geographical Society Library, 642 C-1919a)

Ezt a térképet feltehetőleg maga Teleki küldte Isaiah Bowmannak (1878–1950), az amerikai békeelőkészületeket összefogó Inquiry vezetőjének. Az Inquiry azért fontos, mert az antant oldaláról az egyik legjelentősebb, földrajzos szemléletű béke-előkészítő műhely volt az első világháború során, amelybe maga Woodrow Wilson is ellátogatott. A térkép hátoldalán az alábbi felirat olvasható: „This map to Dr. Isaiah Bowman, Personal, American Commission to Negotate Peace, Hotel de Crillon, Paris” (Ezt a térképet [kéretik] személyesen Dr. Isaiah Bowman-nek, (Amerikai békedelegáció, Hotel de Crillon, Párizs) [eljuttatni]).
    A térkép nagyrészt megegyezik az 1919 februárjában megjelent első kiadással, azonban nem szerepel rajta az 1919-es évszám, sem pedig a kiadó. A térkép egy része kézzel színezett. A Felvidék területén kívül élő szlovákok zöld alakzatait utólag, feltehetőleg vízfestékkel színezték ki. Különbség továbbá, hogy a térképen az 1919-es kiadásokon a térkép bal alsó sarkában lévő melléktérkép hiányzik.
    Az Amerikai Földrajzi Társaság állományában található levelezés alapján feltehető, de korántsem biztos, hogy Teleki 1919. július 7-én kelt levelével küldte el a térképet Bowman-nak.  Hogy miért nem a már megjelent változatokból küldtek, az nem derült ki. Nem zárható ki azonban, hogy a térképet esetleg mégis már 1919 februárja, tehát a kiadás előtt elküldték neki, így ez még csak egy előzetes példány volt. Erre utal az is, hogy a térképre külön ragasztották rá a Bowman-nak szóló címzést, és nem utal semmi kísérőlevélre. Ha ez így van, akkor nem kizárt, hogy ez a térképlap a legrégebbi ismert vörös térkép-változat.

A következő részben az 1920-ban készült változatokat mutatjuk be.

 

A sorozat további részei:

https://blog.oszk.hu/foldabrosz/voros-terkep-kulonbozo-valtozatai-2-az-1920-evi-kiadasok

https://blog.oszk.hu/foldabrosz/voros-terkep-kulonbozo-valtozatai-3-az-1922-es-1927-kozott-megjelent-kiadasok

https://blog.oszk.hu/foldabrosz/voros-terkep-kulonbozo-valtozatai-4-az-1928-es-1941-kozott-megjelent-kiadasok