George Carhart: Frederick de Wit and the first concise reference atlas

George Carhart: Frederick de Wit and the first concise reference atlasGeorge Carhart: Frederick de Wit and the first concise reference atlas
(Leiden – Boston, Brill és Hes & De Graaf, 2016, 589 o. ISBN 978-900-429-9030)

2016 februárjában az Explokart Studies on the History of Cartography 16. köteteként megjelent Georg Carhart térképtörténész Frederick de Wit (1629/30–1706) 17. századi amszterdami térképkészítő, művészeti nyomatok, térképek és atlaszok kiadójának életét és életművét tárgyaló monográfiája.

A térképtárosok, antikváriusok és a régi térképek gyűjtői körében régen várt kiadány mind tartalmában, mind megjelenésében igazolni látszik az előzetes várakozásokat. Ez idáig a De Wit-atlaszok és -térképek kartobibliográfiai feldolgozásának talán legnagyobb problémáját e művek készítésének és kiadásának időbeni pontosítása, datálása jelentette. Az atlaszokat a napjainkig alapműnek és kézikönyvnek számító, Cornelis Koeman által szerkesztett Atlantes Neerlandici (I–VI. köt., Amsterdam - Canaletto, Alphen aan den Rijn, 1967–1985) mindössze két időkategóriába tudta sorolni a De Wit által 1689-ben kapott privilégiumra támaszkodva, de ennél többre nem tudott és nem is vállalkozott. Carhart, egy kutatócsoport tagjaként azonban a hatalmas atlasz- és térképanyagra, mint forrásra támaszkodva minőségi ugrást tudott elérni ezen a területen is. De Wit első, nem sokkal 1660 után kiadott atlaszától a kiadó megszűnésének évéig, 1710-ig tartó mintegy 50 év időszakának imponáló részletességű korszakolását nyújtja, mind az atlaszok, mind az atlaszokban megjelent egyes térképek készítési és kiadási idejét csupán pár évnyi időszakok kategóriáiba sorolva.

A 17. század második felében élt és Európában vezető szerepet betöltő amszterdami kereskedelmi kartográfia vezető személyiségének, Frederick de Wit-nek életét és kartográfiai életművét majd 600 oldalon tárgyaló mű, ezt nyugodtan kijelenthetjük, minőségi ugrást hozott: a térképtárosok, térképtörténészek, az antikvár könyvek piacán a régi térképekkel, atlaszokkal foglalkozók és persze a régi térképek gyűjtői megkerülhetetlen kézikönyvként fogják használni.