Dr. Patay Pálné (1924–2015)

Egy évvel ezelőtt, 2015. május 4-én hunyt el Patay Pálné, Térképtárunk korábbi vezetője. Az alábbi blogbejegyzéssel rá emlékezünk.

Klári néni tisztviselő családban született 1924. szeptember 28-án Budapesten. Leánygimnáziumi érettségije után 1942-ben beiratkozott a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közgazdaságtudományi Karának Tanárképző „A” szakára. 1948-ban kapta meg tanári és közgazdaságtudományi doktori oklevelét, mely utóbbit A magyar földbirtok-politika fejlődése és célkitűzése címmel írt disszertációjával nyerte el.

1946-tól már mint a Földrajzi Tanszék könyvtárkezelő-demonstrátorát alkalmazták. Miután az egyetemet 1948-ban átszervezték, állása megszűnt, kereskedelmi iskolai tanári szakképzettségével a fővárosban nem tudott elhelyezkedni. Ezért 1949. május 1-jétől a Közgyűjtemények Országos Főfelügyelőségén vállalt kartográfusi munkát. Utóbb, ennek felszámolásakor került az újonnan létrehozott Múzeumok és Műemlékek Országos Központjához 1949. december 31-én, ahol a kiállításrendező csoportban kapott beosztást.

Klári néni 1951-ben ment feleségül dr. Patay Pál régészhez, aki szakmájának több témakörében is elévülhetetlen érdemeket szerzett. Ebben felesége is segítette a tanulmányokat kísérő szépen kidolgozott rajzaival. Egy életre szóló kapcsolatukból két gyermekük – Anikó és Zoltán –, valamint számos unoka és dédunoka született.

1953 elején megszűnt a Központ, s Klári néni az év február 2-tól a Magyar Nemzeti Múzeumban kapott állást mint grafikus. Itt térkép- és egyéb rajzolási munkákat végzett, melyeket munkatársai és felettesei igen nagyra becsültek: 1964-ben „Kiváló dolgozó” kitüntetéssel jutalmazták.

Klári néni, aki tanulmányai révén alapos földrajzi és térképészeti ismeretekkel rendelkezett,  1973. május 1-jén az Országos Széchényi Könyvtár Térképtárának osztályvezetője lett, mely posztot nyugdíjazásáig – 1996. február 29-ig –, töltötte be.

Vezetése alatt került sor a még feldolgozatlan, illetve a részben még a régi müncheni szakozási rendszert követő katalógusban lévő nagy mennyiségű térkép- és atlaszanyag rendezésére, a rendszeres állományvédelmi munkák bevezetésére, a belső nyilvántartási rendszerek létrehozására, és a katalogizálási munkák befejezése is neki köszönhető. Ő vezényelte le 1984-ben a Térképtár költözését a régi Fóti úti épületből a jelenlegi helyére, a Budavári palotába.

Klári néni, elsőként, tudományos alapossággal feltárta és publikálta a könyvtár térképgyűjteményének és a Térképtárnak a korai történetét. Plihál Katalinnal közösen szerkesztették az önálló kéziratos térképek könyvkatalógusát, mely 1984-ben készült el. (http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/638004) Szintén Klári néni idejében került sor 1989-ben az első nagyszabású, a magyar térképtörténetet bemutató kiállítás megrendezésére, amely az International Cartographic Association (Nemzetközi Térképészeti Társulás) – melynek tagja is voltbudapesti rendezvényéhez kapcsolódott.

A Térképtár vezetőjeként számos térképtörténeti tanulmányt publikált hazai és külföldi folyóiratokban, s mindezek mellett hungarikakutatás céljából bejárta a szomszédos államok, valamint az egykori NDK több közgyűjteményét is.

Munkásságáért 1979-ben a „Szocialista kultúráért” kitüntetésben részesült.

Nyugdíjazása után, tekintettel a létszámgondokra, 1997. január 15. és 1998. június 30. között visszatért a Térképtárba, ahol is az atlaszkatalógus szerkesztési munkálatait végezte.

Forrás: OSZK Személyzeti iratok

Patay Pálné térképtörténeti bibliográfiája:

1. Tanulmányok, katalógusok

Kéziratos vízügyi térképek az Országos Széchenyi Könyvtár Térképtárában. In: Hidrológiai Tájékoztató 1974/1. 15–20.

Az Országos Széchényi Könyvtár Térképtárának keletkezése, fejlődése és a mai térképállomány. In: Geodézia és Kartográfia 1975/3. 188–194.

Adalékok az Aggteleki-barlang történetéhez. In: Magyar Nemzet 1975. május 25. 8.

A Temesi Bánság kéziratos térképe a XVIII. század első feléből. In: Geodézia és Kartográfia 1979/1. 55–58.

Egy Felső-Magyarországot ábrázoló 1681. évi kéziratos térkép. In: Magyar Könyvszemle 1982/4. 329–342.

„Glóbusok dédapáink idejéből” kiállítás Bécsben. In: Geodézia és Kartográfia 1983/2. 126–127.

Die Entwicklung der ungarischen Kartographie im 18. Jahrhundert. In: Jahrbuch für österreichische Kulturgeschichte. 1984. 21–26.

Kéziratos térképek az Országos Széchényi Könyvtár Térképtárában. I. Önálló kéziratos térképek. Szerkesztette Patay Pálné, Plihál Katalin. 1–2. köt. Budapest, 1984.

Az Országos Széchényi Könyvtár Térképtárának újabb szerzeménye: egy Felkl-Gönczy-féle kombinált glóbus. In: Geodézia és Kartográfia 1984/6. 457–458.

Ein kombinierter Erd-Himmels-Globus der Firma J. Felkl in der Széchényi Nationalbibliothek in Budapest. In: Der Globusfreund. 1985. 117–121.

Az Országos Széchényi Könyvtár Térképtára. In: Földrajzi Közlemények 1987/1-2. 86–90.

Holland könyvművészet. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása, Budavári Palota F épület, ... 1987. december 19. – 1988. március 13. A kiállítás anyagát válogatta Wix Györgyné, Patay Pálné. Budapest, 1987.

Felső-Magyarország térképei az 1680-as évekből. In: Geodézia és Kartográfia. 1988/3. 196–201.

Felső-Magyarország térképi ábrázolása a Thököly-felkelés idején. In: Magyar Könyvszemle 1988/4. 285–292.

Földabroszok Magyarországról. Válogatás 400 év térképeiből 1528-1900. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása a Budavári Palotában, 1989. július-augusztus. (Old maps on Hungary. A selection of maps spanning 400 years 1528-1900). A kiállítás anyagát válogatta és a katalógust összeállította: Patay Pálné, Centgraf Károly, Danku György, Plihál Katalin. A kiállítást rendezte: Patay Pálné. Budapest, 1989.

Map Room of the National Széchényi Library. In: Hungarian Cartographical Studies, 6. Budapest, 1989. 281–284.

Földabroszok Magyarországról. Térképtörténeti kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban. In: Geodézia és Kartográfia. 1990/1. 70–74.

Még egy festmény Kőrösi Csoma Sándorról. In: Földrajzi Múzeumi Tanulmányok. 1991/10. 67.

Új kiállítások az Országos Széchenyi Könyvtárban. In: Geodézia és Kartográfia 1992/3. 194–195.

Az Országos Széchényi Könyvtár Térképtárának története (1802-1846). In: Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve 1986-1990. Budapest, 1994. 277–297.

Mathias Zündts Ungarnkarte von 1567. In: Kartographiehistorisches Colloquium, Berlin 8.-10. Okt. 1992. Berlin, 1994. 129–137.

Abbildungen der Veterani-Höhle aus dem 17-18. Jahrhundert (Upodobitve jame „Veterani” iz 17. in 18. stoletja). In: Acta Carsologica 1997/2. 149–157.

2. Recenziók

Hsieh, Chiao-min: Atlas of China. In: Geodézia és Kartográfia 1976/3. 233–234.

Van Chi-Bonardel, Regine: Grand atlas du continent Africain. In: Geodézia és Kartográfia 1976/3. 234.

LORD, Clifford – LORD, Elizabeth: Historical Atlas of the United States. In: Geodézia és Kartográfia 1976/4. 308–309.

Reynand-Dulaurier, George: Atlas général Larousse. In: Geodézia és Kartográfia 1976/4. 309–310.

Meyers Grosser Weltatlas. In: Geodézia és Kartográfia 1976/6. 468–470.

Steinhauser, F.: Climatic Atlas of Europe I. In: Geodézia és Kartográfia 1976/6. 470.

Hoffmann, José: Atlas climatico de America del Sur I. In: Geodézia és Kartográfia 1976/6. 471.

Cohen, Saul B.: Oxford World Atlas. In: Geodézia és Kartográfia 1976/6. 471–472.

Beskov, Anasztasz – Gölöböv, Zsivko: Atlasz Narodna Republika Bölgarija. In: Geodézia és Kartográfia 1977/4. 305–306.

Gerlach, Arch. C.: The National Atlas of the United Staates of America. In: Geodézia és Kartográfia 1977/6. 474–476.

Lundquvist, Magnus: Atlas över Swerige. National Atlas of Sweden. In: Geodézia és Kartográfia. 1978/1. 72–74.

Battistini, René [et al.]: Atlas de Madagascar. In: Geodézia és Kartográfia 1978/3. 228–230.

Atlas de Luxembourg. In: Geodézia és Kartográfia 1979/2. 154–155.

Atlas of Israel. In: Geodézia és Kartográfia 1980/1. 68–69.

The National Atlas of Japan. In: Geodézia és Kartográfia 1980/4. 315–316.

Duby, Georges: Atlas historique Larousse. In: Geodézia és Kartográfia 1980/6. 472–474.

Imhof, Eduard: Atlas der Schweitz. Atlas de la Suisse. In: Geodézia és Kartográfia 1980/6. 474–476.

Barraclough, Geoffrey: The Times atlas of world history. In: Geodézia és Kartográfia 1981/1. 71–72.

Wards, Ian: New Zealand Atlas. In: Geodézia és Kartográfia 1981/2. 155–156.

Atlas van Nederland. Atlas of the Netherlands. In: Geodézia és Kartográfia 1981/5. 395–396.

Atlas of Ireland. In: Geodézia és Kartográfia 1982/3. 225–226.

Steinhauser, F.: Climatic Atlas of North and Central America I. In: Geodézia és Kartográfia 1982/3. 226–227.

Kelemen, Albert: Atlas Slovanskej Socialistickej Republiky. In: Geodézia és Kartográfia 1982/3. 228–230.

Stegena Lajos: Lazarus secretarius. The First Hungarian Mapmaker and His Work. (Lázár deák, az első magyar térképszerkesztő és munkássága). In: Geodézia és Kartográfia 1983/2. 144–145.

Moore, R. I.: The Hamlyn historical atlas. In: Geodézia és Kartográfia 1984/1. 71–72.

Ade Ajayi, J. F. - Crowder, Michel: Historical Atlas of Africa. In: Geodézia és Kartográfia 1991/2. 154–156.

Harris, R. Cole: Historical Atlas of Canada. In: Geodézia és Kartográfia 1991/4. 316–318.