A vörös térkép különböző változatai 3. Az 1922 és 1927 között megjelent kiadások

1922

1922a
ETHNOGRAPHICAL MAP / OF HUNGARY / BASED ON / DENSITY OF POPULATION / BY / COUNT PAUL TELEKI / PROFESSOR OF GEOGRAPHY. //
1922 // [bal alsó sarokban]
A MAGYAR FÖLDRAJZI INTÉZET RT. NYOMÁSA BUDAPEST
Borítón: ETHNOGRAPHICAL MAP OF HUNGARY / BASED ON THE / DENSITY OF POPULATION / BY / COUNT PAUL TELEKI / Professor of Geography // PRICE 100 COR. // HUNGARIAN GEOGRAPHICAL INSTITUTE / BUDAPEST, 1922
Megjegyzések: 1:1 000 000. Magyar Földrajzi Intézet. 80,5×57 cm, borítóval, angol nyelvű magyarázó szöveggel.
    Lelőhely: OSZK Térképtár, TM 6 419

Teleki Pál: Ethnographical map of Hungary. 1922a változat. (OSZK Térképtár, TM 6 419)

Az 1922a változat borítója (OSZK Térképtár, TM 6 419)

1922b
A térképlap megegyezik az előzővel.
    Borítón: ETHNOGRAPHICAL MAP OF HUNGARY / BASED ON THE / DENSITY OF POPULATION / BY / COUNT PAUL TELEKI / Professor of Geography // PRICE 1 s. 6 d. // HUNGARIAN GEOGRAPHICAL INSTITUTE / BUDAPEST, 1922.
Megjegyzések: 1:1 000 000. Magyar Földrajzi Intézet. 80,5×57 cm, borítóval, angol nyelvű magyarázó szöveggel. A különbség az 1922b és 1922c között abban áll, hogy a borítón különböző pénznemekben adták meg az árat.
Lelőhely: UW-Milwaukee Libraries, American Geographical Society Library, 642 C-1922.

Az 1922b változat borítója (UW-Milwaukee Libraries, American Geographical Society Library, 642 C-1922)

1923

1923
A térképlap megegyezik az előzőekkel.
    In: Paul Teleki: The evolution of Hungary and its place in European history. New York, 1923 [!]. 312 old.
    Megjegyzések: 1:1 000 000. Macmillan. 80,5×57 cm, kivehető melléklet. A kötetet 1923-ban New York-ban adták ki, de a térképet valószínűleg Budapesten nyomtatták, 1922-ben.
    Lelőhely: OSZK 283.767; KSH Könyvtár, 253 055

1926

1926a
    MAGYARORSZÁG / NÉPRAJZI TÉRKÉPE / A NÉPSŰRŰSÉG ALAPJÁN / SZERKESZTETTE: GRÓF TELEKI PÁL / Az 1910. évi népszámlálás / alapján. //
    ETHNOGRAPHICAL MAP / OF HUNGARY / BASED ON THE / DENSITY OF / POPULATION / BY / COUNT PAUL TELEKI PROFESSOR OF GEOGRAPHY / According to the census / of 1910. //
    CARTE / ETHNOGRAPHIQUE / DE LA HONGRIE / CONSTRUITE EN ACCORDANCE / AVEC LA / DENSITÉ DE LA POPULATION / PAR / LE COMTE PAUL TELEKI / PROFESSEUR DE GÉOGRAPHIE / Selon le recensement / de 1910. //
    UNGARNS / ETHNOGRAPHISCHE LANDKARTE / AUF GRUND DER / VOLKSDICHTIGKEIT / VON GRAF PAUL VON TELEKI / PROFESSOR DER GEOGRAPHIE / Auf Grund der Volkszählung / von 1910. //
    NÁRODNAPISNÁ MAPPA / UHORSKA / NA ZÁKLADE / HUSTOTY ĹUDOVEJ / SOSTAVIL: / GRÓF PAVEL TELEKI / PROFESSOR ZEMEPISA / Na základe spočŕtania ĺudu / u roku 1910. //
    ETNOGRAFICKA MAPA / WEGIER NA / ZAKLADZIE GESTOṠĆI / NARODOWEJ / ZESTAWIL: / HRABIA PAWEĹ TELEKI / PROFESOR GEOGRAFII / Na zakladzie liczenia / narodawego w roku 1910. //
    CARTA ETNOGRAFICA / D’UNGHERIA / COSTRUITA IN BASE / ALLA DENSITÀ / DELLA POPOLAZIONE / DAL CONTE PAOLO DI TELEKI / PROFESSORE DE GEOGRAFIA / Secondo il ricensimento / di 1910. //
    Klösz György és Fia Térképészeti Műintézet Budapest. 8592 // Budapest 1920.
A térkép hátoldalán: MAGYARORSZÁG NÉPRAJZI TÉRKÉPE / 50
In: Edvi-Illés Aladár–Halász Albert: Magyarország a háború előtt és után gazdaságstatisztikai térképeken. Budapest, 1926. 157 old.
Megjegyzések: 1:1 000 000. A Magyar Statisztikai Társaság Államtudományi Intézete. 80,5×57 cm, beragasztott, kihajtható melléklet. A kötet előszavának keltezése 1926. novemberi. A térképlapon magyar nyelvű magyarázattal: A FEKETÉN VONALAZOTT / TERÜLET, A NÉPSZAVAZÁS / ALÁ BOCSÁTOTT ÉS AZ / ANYAORSZÁGHOZ VISSZA- / KAPCSOLT VIDÉKET TÜN- / TETI FÖL.
    Lelőhely: OSZK Térképtár, TM 1 650; KSH Könyvtár 400 283

Teleki Pál: Magyarország néprajzi térképe a népsűrűség alapján. 1926a változat. (OSZK Térképtár, TM 1 650)

1926b
    MAGYARORSZÁG / NÉPRAJZI TÉRKÉPE / A NÉPSŰRŰSÉG ALAPJÁN / SZERKESZTETTE: GRÓF TELEKI PÁL / Az 1910. évi népszámlálás / alapján. //
    ETHNOGRAPHICAL MAP / OF HUNGARY / BASED ON THE / DENSITY OF / POPULATION / BY / COUNT PAUL TELEKI PROFESSOR OF GEOGRAPHY / According to the census / of 1910. //
    CARTE / ETHNOGRAPHIQUE / DE LA HONGRIE / CONSTRUITE EN ACCORDANCE / AVEC LA / DENSITÉ DE LA POPULATION / PAR / LE COMTE PAUL TELEKI / PROFESSEUR DE GÉOGRAPHIE / Selon le recensement / de 1910. //
    UNGARNS / ETHNOGRAPHISCHE LANDKARTE / AUF GRUND DER / VOLKSDICHTIGKEIT / VON GRAF PAUL VON TELEKI / PROFESSOR DER GEOGRAPHIE / Auf Grund der Volkszählung / von 1910. //
    NÁRODNAPISNÁ MAPPA / UHORSKA / NA ZÁKLADE / HUSTOTY ĹUDOVEJ / SOSTAVIL: / GRÓF PAVEL TELEKI / PROFESSOR ZEMEPISA / Na základe spočŕtania ĺudu / u roku 1910. //
    ETNOGRAFICKA MAPA / WEGIER NA / ZAKLADZIE GESTOṠĆI / NARODOWEJ / ZESTAWIL: / HRABIA PAWEĹ TELEKI / PROFESOR GEOGRAFII / Na zakladzie liczenia / narodawego w roku 1910. //
    CARTA ETNOGRAFICA / D’UNGHERIA / COSTRUITA IN BASE / ALLA DENSITÀ / DELLA POPOLAZIONE / DAL CONTE PAOLO DI TELEKI / PROFESSORE DE GEOGRAFIA / Secondo il ricensimento / di 1910. //
    Klösz György és Fia Térképészeti Műintézet Budapest. 8592 // Budapest 1920.
A térkép hátoldalán: ETHNOGRAPHICAL MAP OF HUNGARY // – 52 –
In: Hungary before and after the war in economic-statistical maps. Budapest, 1926. 159 old.
Megjegyzések: 1:1 000 000. A Magyar Statisztikai Társaság Államtudományi Intézete. 80,5×57 cm, Beragasztott, kihajtható melléklet. A kötet előszavának keltezése 1926 novemberi. A térképlapon angol nyelvű magyarázattal: THE BLACK LINED / AREA SHOWS THE TERRITORY / SUBMITTED TO PLEBISCITE / THEN REJOINED TO THE / MOTHER COUNTRY.
    Lelőhely: OSZK Térképtár, TA 1 649/3; KSH Könyvtár 401 003

1926c
    MAGYARORSZÁG / NÉPRAJZI TÉRKÉPE / A NÉPSŰRŰSÉG ALAPJÁN / SZERKESZTETTE: GRÓF TELEKI PÁL / Az 1910. évi népszámlálás / alapján. //
    ETHNOGRAPHICAL MAP / OF HUNGARY / BASED ON THE / DENSITY OF / POPULATION / BY / COUNT PAUL TELEKI PROFESSOR OF GEOGRAPHY / According to the census / of 1910. //
    CARTE / ETHNOGRAPHIQUE / DE LA HONGRIE / CONSTRUITE EN ACCORDANCE / AVEC LA / DENSITÉ DE LA POPULATION / PAR / LE COMTE PAUL TELEKI / PROFESSEUR DE GÉOGRAPHIE / Selon le recensement / de 1910. //
    UNGARNS / ETHNOGRAPHISCHE LANDKARTE / AUF GRUND DER / VOLKSDICHTIGKEIT / VON GRAF PAUL VON TELEKI / PROFESSOR DER GEOGRAPHIE / Auf Grund der Volkszählung / von 1910. //
    NÁRODNAPISNÁ MAPPA / UHORSKA / NA ZÁKLADE / HUSTOTY ĹUDOVEJ / SOSTAVIL: / GRÓF PAVEL TELEKI / PROFESSOR ZEMEPISA / Na základe spočŕtania ĺudu / u roku 1910. //
    ETNOGRAFICKA MAPA / WEGIER NA / ZAKLADZIE GESTOṠĆI / NARODOWEJ / ZESTAWIL: / HRABIA PAWEĹ TELEKI / PROFESOR GEOGRAFII / Na zakladzie liczenia / narodawego w roku 1910. //
    CARTA ETNOGRAFICA / D’UNGHERIA / COSTRUITA IN BASE / ALLA DENSITÀ / DELLA POPOLAZIONE / DAL CONTE PAOLO DI TELEKI / PROFESSORE DE GEOGRAFIA / Secondo il ricensimento / di 1910. //
    Klösz György és Fia Térképészeti Műintézet Budapest. 8592 //
Budapest 1920.
A térkép hátoldalán: UNGARNS ETHNOGRAPHISCHE LANDKARTE / 52
In: Ungarn vor und nach dem Krieg in wirtschaftsstatistischen Karten. Budapest, 1926.  159 old.
Megjegyzések: 1:1 000 000. A Magyar Statisztikai Társaság Államtudományi Intézete. 80,5×57 cm, beragasztott, kihajtható melléklet. A kötet előszavának keltezése 1926 decemberi. A térképlapon német nyelvű magyarázattal: DIE SCHWARZSCHRAFFIERTE / FLäCHE STELLT DAS EINER / VOLKSABSTIMMUNG UNTER- / ZOGENE UND DEM MUTTER- / LAND RÜCKANGEGLIEDERTE / GEBIET DAR.
    Lelőhely: OSZK Térképtár, TA arch 1651; KSH Könyvtár 401 016

1927

1927
A térképlap megegyezik az előzőekkel.
A térkép hátoldalán: Comte Paul Teleki: Carte ethnographique de la Hongrie construite en accordance avec la densité de la population.
In: La Hongrie avant et après la guerre en cartes de statistique économique. Budapest, 1926. [!] 159 old.
Megjegyzések: 1:1 000 000. A Magyar Statisztikai Társaság Államtudományi Intézete. 80,5×57 cm, beragasztott, kihajtható melléklet. Az előszó dátumozása 1927 márciusi.
    Lelőhely: OSZK Térképtár, TA arch 1 652; KSH Könyvtár 401 017

A különbség az 1926 a-b-c jelű és az 1927-es térképek között, hogy a Sopron-környéki területek vonalkázásának jelmagyarázatát, valamint a hátoldalon szereplő címet mindig az adott kötet nyelvének megfelelően írták.
    A következő, befejező részben az 1928 és 1941 közötti változatokat vesszük sorra.

 

A sorozat további részei:

https://blog.oszk.hu/foldabrosz/voros-terkep-kulonbozo-valtozatai-1-az-1919-evi-kiadasok

https://blog.oszk.hu/foldabrosz/voros-terkep-kulonbozo-valtozatai-2-az-1920-evi-kiadasok

https://blog.oszk.hu/foldabrosz/voros-terkep-kulonbozo-valtozatai-4-az-1928-es-1941-kozott-megjelent-kiadasok