A vörös térkép különböző változatai 2. Az 1920. évi kiadások

1920

1920a
MAGYARORSZÁG NÉPRAJZI / TÉRKÉPE / A NÉPSŰRŰSÉG ALAPJÁN / SZERKESZTETTE: / GRÓF TELEKI PÁL //
ETNOGRAPHICAL MAP / OF HUNGARY / BASED ON / DENSITY OF POPULATION / BY / COUNT PAUL TELEKI / PROFESSOR OF GEOGRAPHY. //
CARTE ETHNOGRAPHIQUE / DE LA HONGRIE / CONSTRUITE EN ACCORDANCE AVEC LA / DENSITÈ DE LA POPULATION / PAR / LE COMTE PAUL TELEKI / PROFESSEUR GÉOGRAPHIE. //
LITH. J. SCHMULDERS & CO. DEN HAAG. // BUDAPEST 1919.
Borítón: ETHNOGRAPHICAL MAP OF HUNGARY / BASED ON THE / DENSITY OF POPULATION / BY / COUNT PAUL TELEKI / Professor of Geography // THE HAGUE, W. P. VAN STOCKUM & SON / 1920
    Megjegyzések: 1:1 000 000. Hága, W. P. Van Stockum & Son, 1920. 81×57,5 cm, barna borítóval és ötoldalas, angol nyelvű magyarázó füzettel ellátott kiadás.
Lelőhely: OSZK Térképtár, TM 6 697; HIM Hadtörténeti Térképtár B IX c 1075

Teleki Pál: Magyarország néprajzi térképe a népsűrűség alapján. 1920a változat. (OSZK Térképtár, TM 6 697)

Az 1920a változat borítója (OSZK Térképtár, TM 6 697)

1920b
    MAGYARORSZÁG / NÉPRAJZI TÉRKÉPE / A NÉPSŰRŰSÉG ALAPJÁN / SZERKESZTETTE: / GRÓF TELEKI PÁL / Az 1910. évi népszámlálás / alapján. //
    ETHNOGRAPHICAL MAP / OF HUNGARY / BASED ON THE / DENSITY OF / POPULATION / BY / COUNT PAUL TELEKI PROFESSOR OF GEOGRAPHY / According to the census of 1910. //
    CARTE / ETHNOGRAPHIQUE / DE LA HONGRIE / CONSTRUITE EN ACCORDANCE / AVEC LA / DENSITÉ DE LA POPULATION / PAR / LE COMTE PAUL TELEKI / PROFESSEUR DE GÉOGRAPHIE / Selon le recensement de 1910. //
    UNGARNS / ETHNOGRAPHISCHE LANDKARTE / AUF GRUND DER / VOLKSDICHTIGKEIT / VON GRAF PAUL VON TELEKI / PROFESSOR DER GEOGRAPHIE / Auf Grund der Volkszählung von 1910. //
    NÁRODNAPISNÁ MAPPA / UHORSKA / NA ZÁKLADE / HUSTOTY ĹUDOVEJ / SOSTAVIL: / GRÓF PAVEL TELEKI / PROFESSOR ZEMEPISA / Na základe spočŕtania ĺudu / u roku 1910. //
    ETNOGRAFICKA MAPA / WEGIER NA / ZAKLADZIE GESTOṠĆI / NARODOWEJ / ZESTAWIL: / HRABIA PAWEĹ TELEKI / PROFESOR GEOGRAFII / Na zakladzie liczenia / narodawego w roku 1910. //
    CARTA ETNOGRAFICA / D’UNGHERIA / COSTRUITA IN BASE / ALLA DENSITÀ / DELLA POPOLAZIONE / DAL CONTE PAOLO DI TELEKI / PROFESSORE DE GEOGRAFIA / Secondo il ricensimento di 1910. //
    KLÖSZ GYÖRGY ÉS FIA TÉRKÉPÉSZETI MŰINTÉZET BUDAPEST. 8592 // BUDAPEST 1920.
    Hátoldalon: MAGYARORSZÁG NÉPRAJZI TÉRKÉPE / ETHNOGRAPHICAL MAP OF HUNGARY // 19
    In: Edvi-Illés Aladár–Halász Albert: Magyarország gazdasági térképekben / The economies of Hungary in maps. Második kiadás, 1920. Budapest, 1920. 73 old.
    Megjegyzések: 1:1 000 000. Magyar Földrajzi Intézet. 82×58 cm, beragasztott, kihajtható melléklet.
    Lelőhely: OSZK Térképtár, TA 1 646; MTA CSFK Földrajztudományi Intézet Könyvtár, E 99

Teleki Pál hét nyelvű „vörös térképe” 1920-ból. 1920b változat. (A szerző saját példánya)

1920c
    MAGYARORSZÁG / NÉPRAJZI TÉRKÉPE / A NÉPSŰRŰSÉG ALAPJÁN / SZERKESZTETTE: / GRÓF TELEKI PÁL / Az 1910. évi népszámlálás / alapján. //
    ETHNOGRAPHICAL MAP / OF HUNGARY / BASED ON THE / DENSITY OF / POPULATION / BY / COUNT PAUL TELEKI / PROFESSOR OF GEOGRAPHY / According to the census / of 1910. //
    CARTE / ETHNOGRAPHIQUE / DE LA HONGRIE / CONSTRUITE EN ACCORDANCE / AVEC LA / DENSITÉ / DE LA POPULATION / PAR / LE COMTE PAUL TELEKI / PROFESSEUR DE GÉOGRAPHIE / Selon le recensement / de 1910. //
    KLÖSZ GYÖRGY ÉS FIA TÉRKÉPÉSZETI MŰINTÉZET BUDAPEST. 8592 // Budapest 1920.
    Hátoldalon: MAGYARORSZÁG NÉPRAJZI TÉRKÉPE / CARTE ETHNOGRAPHIQUE DE LA HONGRIE // 22
    In: Edvi-Illés Aladár–Halász Albert: Magyarország gazdasági térképekben / La Hongrie économique en cartes. Harmadik kiadás, 1920. Budapest, 1920. 76 old.
    Megjegyzések: 1:1 000 000. Magyar Földrajzi Intézet. 82×58 cm, beragasztott, kihajtható melléklet. Az előzőhöz képest a térkép északkeleti sarkába rendezett német, cseh, lengyel, valamint olasz nyelvű címek, illetve a délkeleti sarokba elhelyezett ugyanilyen nyelvű jelmagyarázatok lemaradtak, a helyüket pedig üresen hagyták.
    Lelőhely: OSZK Térképtár, TA 1 647; HIM Hadtörténeti Térképtár, B IX c 1075

Teleki Pál: Magyarország néprajzi térképe a népsűrűség alapján. 1920c változat. (A szerző saját példánya)

1920d
MAGYARORSZÁG / NÉPRAJZI TÉRKÉPE / A NÉPSŰRŰSÉG ALAPJÁN / SZERKESZTETTE: / GRÓF TELEKI PÁL / Az 1910. évi népszámlálás / alapján. //
    ETHNOGRAPHICAL MAP / OF HUNGARY / BASED ON THE / DENSITY OF / POPULATION / BY / COUNT PAUL TELEKI / PROFESSOR OF GEOGRAPHY / According to the census / of 1910. //
    CARTE / ETHNOGRAPHIQUE / DE LA HONGRIE / CONSTRUITE EN ACCORDANCE / AVEC LA / DENSITÉ DE LA POPULATION / PAR / LE COMTE PAUL TELEKI / PROFESSEUR DE GÉOGRAPHIE / Selon le recensement / de 1910. //
    KLÖSZ GYÖRGY ÉS FIA TÉRKÉPÉSZETI MŰINTÉZET BUDAPEST. 8592 //
    Budapest 1920. // IV.
In: A magyar béketárgyalások. Jelentés a magyar békeküldöttség működéséről Neuilly s/S.-ben 1920 januárius–március havában. IIIB. kötet, IV. melléklet. Budapest, 1920. Megjelenési évek: I. kötet: 1920. II. kötet: 1921. IIIA kötet: 1920. IIIB kötet: 1920.
Megjegyzések: 1:1 000 000. Magyar Külügyminisztérium. 82×58 cm, kivehető melléklet.
    Lelőhely: OSZK Térképtár, TA 3 160

Teleki Pál: Magyarország néprajzi térképe a népsűrűség alapján. 1920d változat. (OSZK Térképtár, TA 3 160)

1920e
A térképlap megegyezik az előzővel.
In: The Hungarian peace negotiations. an account of the work of the Hungarian peace delegation at Neully s/S, from January to March, 1920. Vol. III/B. IV. melléklet. Budapest, Magyar Külügyminisztérium, 192?.
Megjegyzések: 1:1 000 000. 82×58 cm, kivehető melléklet. Megjelenési évek: I. kötet: 1921. II. kötet: 1922. IIIA kötet: 1920. IIIB kötet: nincs datálás. A térképgyűjtemény előszavának datálása 1920 július.
Lelőhely: Österreichische Nationalbibliothek, 561834-C NEU MAG (Bécs)

1920f
A térképlap megegyezik az előzőekkel.
    In: Les Négociations de la paix hongroise. Compte rendu sur les travaux de la délégation de paix de Hongrie à Neuilly s/S de Janvier à mars 1920. Tome III/B. IV. melléklet. Budapest, Magyar Külügyminisztérium, 1922.
Megjegyzések: 1:1 000 000. 82×58 cm, kivehető melléklet. I. kötet: 1920 II. kötet: 1921. IIIA kötet: 1920. IIIB kötet: nincs datálás. A térképgyűjtemény előszavának datálása 1920. július.
Lelőhely: Universitätsbibliothek Erfurt. Forschungsbibliothek Gotha, PB 4° 2040.01626 (03b) (Gotha)

 

A sorozat további részei:

https://blog.oszk.hu/foldabrosz/voros-terkep-kulonbozo-valtozatai-1-az-1919-evi-kiadasok

https://blog.oszk.hu/foldabrosz/voros-terkep-kulonbozo-valtozatai-3-az-1922-es-1927-kozott-megjelent-kiadasok

https://blog.oszk.hu/foldabrosz/voros-terkep-kulonbozo-valtozatai-4-az-1928-es-1941-kozott-megjelent-kiadasok