Ami az Atlas Hungaricusból kimaradt. Ungarn und seine Kronländer

Egy árverési katalógusban lettünk figyelmesek egy Magyarország-térképre, mely a leírás szerint nem szerepel a Szántai-katalógusban, de szerencsére az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményében igen, ezért most szélesebb kör számára is bemutathatjuk ezt a ritka művet.

A térkép címe Ungarn und seine Kronländer. Artistischer Beilage zu Arthur Frey’s „Kossuth”. Arthur Frey: Ludwig Kossuth und Ungarns neueste Geschichte című három kötetes művének utolsó részében jelent meg 1849-ben, Mannheimban, mérete 20x25,2 cm, méretaránya 1:4 000 000.

A korszakkal foglalkozó történészek által fércműnek tartott kiadványról egy korabeli recenzió is hasonlóan elítélően tudósított a lipcsei polgári–nemzeti liberális folyóiratban, a Grenzbotenben. Az alapvetően poroszbarát és osztrákellenes újság nem túl hízelgő véleményt fogalmazott meg: „»újságlapok összeollózása, ismeret, ízlés, képzettség nélkül« – véli a névtelen recenzens, majd azt írja, hogy sem a közreműködő magyar, sem az osztrák írók nem ismerik sem az országot, sem népét, hiába keresi az ember a könyvben Kossuth működésének bemutatását, továbbá teljesen hibás, hogy pl. Görgeyt francia uniformisban ábrázolják.”

Javasolt kód: [Frey 1]

Ungarn und seine Kronländer. Megjelent Mannheimben, 1849-ben. (OSZK 210.366)

 

Irodalom

RÓZSA Mária: Magyarország a Grenzboten című folyóiratban I-II. (1849–1880). In: Magyar Könyvszemle, 2006/1. 32–50. és 2006/2. 238–253.