Megjelent a Térképtörténeti Közlemények 2. kötete

Örömmel tudatjuk, hogy a napokban elkészült és kezünkbe vehettük évkönyvünk második, 2017. évi kötetét. Reményünk, miszerint a szélesebb szakma bevonásával bővíteni szeretnénk szerzőgárdánkat, valóra vált, hiszen több új szerző is megtisztelt bennünket tanulmányával. Most megjelent számunk témái között egyaránt megtalálható az életrajz, hajózási térképmű, karto-bibliográfia, és olyan társtudomány is, mint az urbanisztika képviselteti magát. Utóbbi remek példa arra, miként lehet forrásként tekinteni a kartográfiai művekre. A 2016-os Lipszky-emlékkonferencia máig ható eredményének számít, hogy ezúttal sem maradtunk a kiváló szakemberrel kapcsolatos tanulmány nélkül.

Tartalom:

IRÁS Krisztina: Egy itáliai klasszikus a 15. századból. Grazioso Benincasa hajózási atlasza az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában

SCHMIDT Anikó: Ciprus-ábrázolás Piri reisz tengerészeti könyvében DANKU György: Pierre Duval Carte de la Hongrie a l’Autriche című térképének állapotai

JANKÓ Annamária: Az első katonai felmérés alapján készült 1:230 400 méretarányú térképek, avagy mit nem használt térképének elkészítéséhez Lipszky János

PÁSZTI László: Greipel Edvárd, egy 200 éves magyar nyelvű világatlasz készítője és kiadója

LOVRA Éva: A modern városrendezés kezdetei Pozsonyban. Pozsony szabad királyi város városrendezési és városbővítési térképe az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményében

APRÓ KÖZLEMÉNYEK
PÁSZTI László: Karacs Ferenc Magyar országnak […] közönséges táblája című művének kiadásváltozatai 1813 után

PÁSZTI László: A „Beudant 1a” térkép felbukkanása

Betekintés a kötetbe

A kötet megvásárolható az Országos Széchényi Könyvtár könyvesboltjában: 1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6. (Budavári Palota F épület). Nyitva tartás: kedd–péntek: 9–17 óra (ebédszünet 13.00–13.30), szombat: 9–14 óra. Valamint megrendelhető a kiadvanytar@oszk.hu címen. Ára: 2300 Ft.