Pászti László

A königgrätzi csata tervrajza. 1866. júl. 3.

150 évvel ezelőtt zajlott le az a véres csata, mely eldöntötte, hogy Németország egysége a Porosz Királyság vezetésével fog megvalósulni. A csehországi Königgrätz (ma Hradec Králové, magyarul Királyvárad, vagy Királygréc) városától északnyugatra ütközött meg egymással a Habsburg Birodalom és Poroszország főserege.

Hungarika-térképek a Humboldt Egyetem Földrajzi Intézetének térképgyűjteményében

Wilhelm von Humboldt (1767–1835) porosz államférfi és nyelvész kezdeményezése nyomán 1810 őszén megalapították a Berlini Egyetemet, mely 1828-ban felvette az uralkodó III. Frigyes Vilmos porosz király nevét. Az Egyetem a Földrajzi Intézetet 1887. április 1-én Ferdinand von Richthofen (1833–1905), a neves Kína-kutató révén alapította meg, aki 1900-ban közreműködött az Oceanográfiai Intézet, majd 1906-ban az Oceanográfiai Múzeum létrehozásában is. Védnöksége alatt a Földrajzi Társaság a német és a nemzetközi földrajztudományi munkálatok középpontja lett.

Köszöntő

Az Országos Széchényi Könyvtár Térképtára újszerű kezdeményezéssel áll elő, úttörő feladatra vállalkozik: magyar nyelvű térképtörténeti fórumot szeretne teremteni blog formájában.

Ami az Atlas Hungaricusból kimaradt

Szántai Lajos 1996-ban megjelent Atlas Hungaricus. Magyarország nyomtatott térképei 1528–1850 című két kötetes munkája máig a legteljesebb, az országot és egyes részterületeit, főleg Erdélyt ábrázoló nyomtatott térképek katalógusa.